Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu ülema esmamuljed õppusest Kilp 2015

01.11.2015
Kirde maakaitseringkonna staabis jälgis õppuse kulgu Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili. Mida Kaitseliidu ülem ütles nähtu kohta ja Viru maleva kohta?"Viru malev on minu jaoks alati väga emotsionaalne koht, kuhu ma  tulen ju ikka nagu koju tagasi. Viru malev on ringkonnas  juhtivas rollis ja sellega, mida ma olen ringkonnas näinud, olen ma rahul. Ma olen hästi rahul kogu õppusega. On tekkinud sünergia ja hea tahe partnerite vahel koostööd teha. Schengeni piir, mis on ka riigipiir,  seab oluliseks toetust anda vajadusel Politsei- ja Piirivalveametile tema ülesannete täitmisel. Oluline koostööks partnerite vahel  ongi üksteise leidmine.

Selline õppus annab lisavõimalusi ametkondadele  koostööks. Me ei tee mitte üksteise tööd, vaid täiendame üksteist. Me oleme mingis sektoris head või väga head. Kui me need sektorid ühendame, muutume väga arvestatavaks jõuks. Sellised õppused annavad võimaluse meie koostöös seaduste sobivust kontrollida ja vajadusel põhjendada muudatuste vajadust. Väga palju seadusandluses jätab võimalusi interpreteerida ja leida tänases õigusruumis see õige kasutus. Nii nagu me taktikalisi tegevusi arendame, nii tuleb ka õigusruumi arendada.

Soovin kaitseliitlastele visadust ja mõtlemisvõimet. Inimestel on see olemas, vaja ainult valla päästa.“

30. oktoobrist 1. novembrini toimub Ida prefektuuri ja Kaitseliidu ühisõppus Kilp 2015, mille jooksul harjutavad kaitseliitlased ja korrakaitsjad koostööd objektikaitsel ning erinevate sündmuste lahendamisel.

Õppuse käigus tuleb reageerida massilistele korrarikkumistele, mille käigus harjutatakse suuremat inimressurssi nõudvatele juhtumitele reageerimist.

Õppusel osalevad lisaks Ida prefektuuri töötajatele ja Kirde maakaitseringkonna malevate kaitseliitlastele ka Päästeamet, Vanglateenistus ja Häirekeskus.


Autor: Hannes Reinomägi