Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu suvepäevad 2017 Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses

26.06.2017
11.-13.08.2017 Kõrvemaa matka- ja suusakeskus, Anija vald Pillapalu küla Harjumaa.
Infokiri Viru malevlastele
 
 1. Aeg ja koht
  1. 11.-13.08.2017 Kõrvemaa matka- ja suusakeskus, Anija vald Pillapalu küla Harjumaa.
    
 2. Osalejad
  1. Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmed, töötajad peredega.
  2. Kodutütarde ja Noorte Kotkaste noortejuhid peredega.
  3. Osalejate arvule piiranguid seatud ei ole.
    
 3. Majutus ja toitlustus
  1. Suvepäevade majutus ja toitlustus toimub Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses.
  2. Ööbitakse kaasavõetud telkides, malevapealiku otsusel Kaitseliidu telkides. Telkimine vastavalt allüksuste paiknemise plaanile.
  3. Toitlustamine on organiseeritud Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses, toitlustuse tagab Kõrvemaa matka- ja suusakeskus.
  4. Majutamist ja sõidukite parkimist korraldab suvepäevade korraldustoimkond. Seoses parkimiskohtade vähesusega soovitame kasutada Kaitseliidu peastaabi, malevate ja Naiskodukaitse organiseeritud ühist transporti. Malevlaste eelregistreerimisel palume teatada teiepoolsest transpordivajadusest vt punkt 4.2.
  5. Suitsetamine ja grillimine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemine on lubatud ainult puhkekeskuse ametlikul lõkkeplatsil.
    
 4. Osalejate registreerimine ja osavõtutasu
  1. Malev tagab eelregistreerimise oma liikmetele, töötajatele ja nende peredele kuni 04.07. 2017.
  2. Osalejate registreerimisel tuleb ära märkida:
   osalejate ees- ja perekonnanimi;
   vanus, täiskasvanud ja lapsed eraldi;
    kontakttelefoni number va lapsed;
   teave osalustasu maksmisest;
    malevapoolse transpordi vajaduse soov;
    

   NB: Palume Viru malevlastel registreerida e-posti teel erik.sildkaitseliit.ee
    Eelregistreerimine kuni 04.07.2017
  3. Suvepäevadele saabudes tuleb esitada laagri mandaatkomisjonile maleva pealiku kinnitatud osavõtjate nimekiri paberkandjal.
  4. Igal suvepäevadel osaleva maleva (ja peastaabi) esindusel peab olema määratud suvepäevade ajaks pealik, kelle ülesandeks on oma võistkonna võistlusaladest osavõtu registreerimine,maleva laagripaigas korra eest vastutamine ja suvepäevadel osalejatele informatsiooni vahendamine.
  5. Suvepäevadele saabujate registreerimine toimub alates kella 15.00 kuni 20.00 Kõrvemaa matka- ja suusakeskuse väravas.
  6. Kuni 17aastastele (k.a) on suvepäevadest osavõtt tasuta; täiskasvanutele alates 18. a (k.a) on osavõtutasu 10 eurot.
   Tasu kantakse üle Kaitseliidu arveldusarvele SEB panka:
   Saaja: KAITSELIIT, a/a: EE461010022002422007, viitenumber: 62020100012, selgitus 18PS ja nimi kelle eest makstakse.
   Osalustasu palume ära maksta 1. augustiks
    
 5. Laagrivalve ja kord laagris
  1. Üldise korra tagab suvepäevadel laagri komandandi poolt määratud valvetoimkond.
  2. Valveteenistuse mehitab Järva malev.
  3. Korra eest maleva laagripaigas vastutab maleva määratud pealik.
  4. Laagri sisekorra eeskirjade vastu eksinud ja muidu vääritult käitunud isik(ud) on õigus laagriülemal suvepäevadelt ära saata, sealjuures osalustasu ei tagastata!
  5. Laste ohutuse ja turvalisuse eest vastutavad laste vanemad.
    
 6. < >Meditsiiniteenistuse korraldavad määratud malevad.
   
 • < >Võistlused on meelelahutusliku eesmärgiga ja päevade üldvõitjat välja ei selgitata.
 • Spordi- ja meelelahutusprogrammi osalejatele püstitatakse jõukohased normatiivid, nendetäitjale on ette nähtud meene.
   
 • < >meelelahutuslikud võistlused;
 • lasteprogramm ja lasteetendus;
 • 11.08 ja 12.08 disko;
 • 12.08 Kaitseliidu ühendorkestri kontsert, mille raames tutvustatakse programmi „Kaitseliit 100“. Järgneb tantsuõhtu ansambliga ja peale seda disko;
 • 12.08 toimub militaarturg, kus kaitseliitlased saavad müüa neile kuuluvat militaarkaupa, samuti on kutsutud  militaarkaupa müüvad ettevõtted. Militaarturg toimub laagri parkimisplatsil, korraldaja poolt inventari ei väljastata, seega peab arvestama, et vajadusel tuleb oma müügiinventar kaasa võtta. Turul osalemine on tasuta.
 • Turul osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda rasmus.lahtveekaitseliit.ee, lisainfo Rasmus Lahvtee`lt (telefoninumber: 529 7798; lühinumber: 59 053);
  • 12.08 on kutsutud laagrisse Kaitseväe ja  liitlaste esindajad, kes võimalusel demonstreerivad oma lahingtehnikat;
  • 11.08 toimub kohtumisõhtu kaitseministri ja Kaitseliidu ülemaga;
  • 12.08 toimub kaks avalikku vestlusringi kõigile laagrilistele;
  • NB! Täpsem programm saadetakse malevatele hiljemalt võidupühaks.
   
  9.     Pesemis- ja suplemisvõimalused
  10.1  Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses on kasutada välidušid ja välikäimlad.
  10.2 Kõrvemaa matka- ja suusakeskusele kuuluvat saunakompleksi on võimalik kasutada vastavalt eelnevale kokkuleppele laagriülemaga. Saunakompleksi kasutamiseks koostatakse graafik, mis määratakse loosimisega.
  10.3 Laagriterritooriumil asuvas veekogus on võimalik ujuda omal vastutusel.
   
  11. Kohapeal on avatud puhvet, kus müüakse kergemaid eineid, maiustusi, karastusjooke ja alkoholi. Kerget alkoholi (õlu ja siider) müüakse vaadist taskukohase hinnaga kogu programmi vältel. Liigselt alkoholi tarvitanud isikutele alkoholi ei müüda!