Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu suundorietneerumise võistlused

28.06.2017
8.juulil toimuvad Tartumaal Nõo vallas, Vitipalu karjääris Kaitseliidu suundorienteerumise võistlused, mille eesmärgiks on selgitada välja Kaitseliidu parimad suundorienteerujad ja populariseerida orienteerumissporti kaitseliidus.
 Seoses sellega kutsun üles Viru maleva liikmeid, ennast võistlustele registreerima, andes sellest teada aadressile sven.hobemagikaitseliit.ee hiljemalt 1.juuliks lisades oma ees-ja perekonnanime, võistlusklassi/sünniaasta ning SI-kaardi numbri (olemasolul).
 
Sven Hõbemägi
Viru malev
spordipealik
 
OSAVÕTJAD ja VÕISTLUSTINGIMUSED:
             
 • < >Võistluse arvestus
 • Kaitseliidu arvestusevõtavad osa Kaitseliidu peastaap, malevad ja kool kuni 18 –liikmeliste võistkondadega, igast vanuseklassist on õigus välja panna 3 võistlejat (poiste ja tüdrukute arvestuses P14 jaT14 osavõtjad Kaitseliidu võistkondlikku arvestusse ei lähe)
 • võistlused on individuaal- võistkondlikud.
 • rada võib erineda võistlusklasside vahel, märkesüsteem SI,
 • vanemas vanuseklassides, poiste ja tüdrukute klassis on raja pikkus lühem
   
  AJAKAVA:
   
  03. juuli                                  eelregistreerimise lõpp
  04. juuli                                  orienteerumise raja asukoha täpsustumine (võistluspaiga asukohast teavitatakse võistkonna esindajat)
  08. juuli hiljemalt 08:30          võistkondade saabumine võistluspaika (NB! arvestada, et parkimisalast võistluspaika on 1,5 km)        
  09:00                                      võistluse avamine
  09:30                                      võistluse start, 1 minutiliste intervallidega loosijärjekorra alusel
                                                 Erinevad vanuseklassid võivad startida koos
                                                 12:00-15:00                            pesemine (kohapeal väliduši näol) 
                                                 12:30                                      finiši sulgemine
                                                 13:30                                      rivistus-autasustamistseremoonia (kohapeal)
   
   
  NB! Ajagraafik võib muutuda sõltuvalt registreerunute hulgast ja võistluse käigust.
   
   
   
  PAREMUSJÄRJESTUSE  SELGITAMINE:
   
  Kaitseliidu võistkondlikus arvestuses konkureerivad võistkonnad millesse võivad kuuluda nii kaitseliidus tegevteenistuses olevad tegevväelased, töötajad, kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad. Võistlusklasside rajad ja kontrollpunktid võivad erineda. Selgitatakse välja individuaalne paremusjärjestus kõikide võistlusklasside arvestuses ja malevate võistkondade arvestuses. Individuaalses arvestuses võidab võistleja, kes läbib etteantud raja kõik KP-d (kontrollpunktid õiges järjekorras) kiireima ajaga.
   
Võistkondlik paremusjärjestus  selgitatakse võistkonna liikmete poolt oma võistlusklassis teenitud individuaalsete punktide liitmise teel:
 
 
KOHAPUNKTIDE ARVESTUS:
1. koht            20 p
2. koht            18 p
3. koht            16 p
4. koht            14 p
5. koht            12 p
6. koht            10 p
7. koht              9 p
8. koht              8 p
9. koht              7 p
         10. koht            6 p
         11. koht            5 p
         12. koht            4 p
         13. koht            3 p
         14. koht            2 p
         15. koht            1 p
 jne.                   1 p
 
PROTESTID
Kõik protestid esitatakse vahetult peale võistluse lõppu
Protestikomisjoni kuuluvad võistluse peakohtunik, korraldajate poolne esindaja ja võistkondade esindajad
 
AUTASUSTAMINE:
 • individuaalses arvestuses autasustatakse kolme parimat (kiiremat) võistlejat üldarvestuses ja Kaitseliidu arvestuses kõigis võistlusklassides diplomi ja meenega,
 • kolme parimat Kaitseliidu võistkonda üldarvestuses autasustatakse karikate ja diplomitega,
 • rändkarikaga autasustatakse parimat Kaitseliidu võistkonda
   
  SOOVITUS: võta kaasa kompass, SI pulk (olemasolul), varuriided (juhuks, kui pead veidi kauem oma stardijärjekorda ootama) ja pesemisvahendid samuti joogivesi.