Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu meistrivõistlused kergejõustikus

23.05.2018
Eesmärk: populariseerida sportlikku tegevust ning kergejõustikku kaitseliidus;
selgitada välja kaitseliidu 2018. aasta meistrid kergejõustikus.
Aeg ja koht: Võistlused toimuvad 02.06.2018 Järvamaal, Türi linna staadionil (Tolli tn 51).
Võistluste korraldaja: Kaitseliidu Järva malev.
Eelülesandmine: Kutsun siinkohal kõiki harrastajaid esindama Viru malevat, andes oma osalemisest mulle teada hiljemalt  28.05.18 kella 16.00 ks e-posti aadressil sven.hobemagikaitseliit.ee, eelülesandmislehel peab olema ära näidatud võistkonna suurus nimeliselt võistlusklasside kaupa, toitlustamise vajadus, saabuvate inimeste üldarv ning pendelteatejooksu osalussoov;
võistlusele saabudes esitavad võistkonnad nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehed võistluse korraldajale;
eelülesandmisega hilinenud võistkondi võistlema ei lubata.

Osavõtjad ja võistlusklassid: Võistlusest lubatakse osa võtta kõikidel kaitseliidu tegev- ja toetajaliikmetel ning kodutütarde, noorkotkaste ja naiskodukaitse liikmetel. Noorkotkaste ja kodutütarde vanuseklassid on avatud Eesti Spordiselts Kalev noorsportlastele, kes võistlevad eraldi Kalevi arvestuses. Meeste ja naiste põhiklass ning veteranid võistlevad ka Kalevi lahtiste meistrivõistluste arvestuses.

Võistlusklassid:
noorkotkad nooremad                        (sündinud 2004 ja hiljem)
noorkotkad vanemad                         (sündinud 1999 - 2003)
mehed                                    H18     (sündinud 1979 - 2000)
meesveteranid                       H40     (sündinud 1969 - 1978)
meesveteranid                       H50     (sündinud 1959 - 1968)
meesveteranid                       H60+   (sündinud 1958 ja varem)
kodutütred nooremad                         (sündinud 2004 ja hiljem)
kodutütred vanemad                         (sündinud 1999 - 2003)
naised                                     D18     (sündinud 1984-2000)
naisveteranid                          D35     (sündinud 1974-1983)
naisveteranid                          D45     (sündinud 1964 - 1973)
naisveteranid                          D55+   (sündinud 1963 ja varem)
 
Võistlustingimused ja tulemuste arvestus.
Võistlused on individuaal-võistkondlikud.
Võistlused toimuvad Eestis kehtivate võistlusmääruste järgi.
Kui 100 meetri jooksus osaleb ühes vanuseklassis rohkem kui 8 sportlast, siis toimuvad eeljooksud, millest 8 paremat pääsevad finaaljooksu.
Finaalist välja jäänud sportlased reastatakse eeljooksu aegade põhjal.
Kui kuulitõukes või kaugushüppes osaleb ühes vanuseklassis rohkem kui 8 sportlast, siis saavad peale kolme esimest vooru 8 paremat sportlast ning võimaldatakse neile kolm lisakatset.
Pendelteatejooksu võistlusel on lubatud malevatel teha muudatusi 10 minutit enne jooksu algust võistkondade koosseisus ja etappide läbimise järjekorra kohta.
Võistlustest võtavad osa Kaitseliidu malevate võistkonnad.
Igal maleval on õigus esitada kuni 3 võistlejat ühe vanuseklassi kohta.
Veteransportlastel on lubatud võistelda nooremas vanuseklassis (va noorte hulgas).
Võistleja saab osaleda ainult ühes vanuseklassis, mis on märgitud ülesandmislehel.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse iga võistkonna liikme 25 parema tulemuse kohapunktid sõltumata vanuseklassist ja pendelteatejooksu kohapunktid. Võrdsete punktide korral saavutab parema koha võistkond, kellel on arvuliselt enim paremaid kohti.
Kohapunkte saab igal üksikalal alljärgnevalt: I koht- 25 punkti, II koht- 23 punkti, III koht- 21 punkti, 4. koht- 19 punkti, 5. koht- 18 punkti jne.
Pendelteatejooksus koefitsient 2,0.
 
Võistlusalad
Mehed – 100m, kaugushüpe, kuulitõuge, 1500m, pendelteatejooks
H50+ ja H60+ hoota kaugushüpe; H15 pallivise
Naised – 100m, kaugushüpe, kuulitõuge, 800m, pendelteatejooks
D45+ ja D55+ hoota kaugushüpe; D15 pallivise
 
 
Kõikidel jooksualadel (va 100 m jooks, kui on rohkem kui 8 osalejat ja toimuvad eeljooksud) peetakse kohe finaaljooksud.
Väljakualadel on igal võistlejal kolm katset.
Pendelteatejooksus kuulub võistkonda üks võistleja igast vanuseklassist, kokku 10 võistlejat (noorkotkad nooremad ja vanemad, kodutütred nooremad ja vanemad, H18, D18, H40, D35, H50+ ja D45+). Alustab naisvõistleja ja lõpetab meesvõistleja. Jooks toimub staadionimurul ning naelkingade kasutamine on keelatud. Veteransportlastel on lubatud võistelda nooremas vanuseklassis (va noorte hulgas).
 
Kuulitõuge:
H18     4kg                  D18     3kg
H18+   7.26kg             D18+   4kg
H40     6kg                  D35     3kg
H50     4kg                  D45     3kg
H60     4kg                  D55     3kg
 
Võistluste ajakava:
 
10.00 – 10.30   võistkondade saabumine ja mandaat  
10.35 – 10.45   võistkondade esindajate nõupidamine
10.50                 võistluste avamine
11.00                 võistluste algus
11.05                 60 m pendelteatejooks
11.15                 100 m mehed
11.40                100 m naised
12.00                 kaugushüpe naised/hoota kaugushüpe D45+ ja D55+
12.00                 kuul mehed/pallivise H15
13.00 – 15.00   lõuna
14.00                 kaugushüpe mehed/hoota kaugushüpe H50+ ja H60+
14.00                 kuul naised/pallivise D15
15.30                800 naised
16.00                 1500 mehed
16.30                 Võistluste lõpetamine ja autasustamine (kellaaeg orienteeruv, sõltub   osalejate arvust).

Võitjate selgitamine: selgitatakse välja individuaalne ja võistkondlik paremusjärjestus võistlusalade lõikes;
arvesse lähevad 25 paremat kohta, mida võistlejad saavutasid;
lõplik paremusjärjestus selgub saadud punktide summeerimisel;
võistkonnal on maksimaalselt võimalik koguda 650 punkti: individuaalaladega 24x25 punkti, pendelteatejooks 50 punkti.

Autasustamine:kõikide võistlusalades iga võistlusklassi kolme parimat võistlejat autasustatakse diplomi ja medaliga;
Parima tulemuse saavutanud noort, meest ja naist tunnustatakse eriauhinnaga.
ESS Kalev annab välja ka medalikomplektid Kalevi lahtiste meistrivõistluste arvestuses.
kolme paremat maleva võistkonda autasustatakse karikate ja diplomitega;
Kaitseliidu rändkarikaga autasustatakse parimat malevat.

Üldiselt: Transpordi võistluspaika ja tagasi korraldab iga malev.
Jooksudel käsiajavõtt, lisaks tuulemõõtja k.a. kaugushüpe.
Kõik protestid esitatakse vahetult peale võistlusalade lõppu protestikomisjonile. Protestikomisjoni kuuluvad peakorraldaja (kohaliku maleva esindaja), võistluste peakohtunik, võistlusala vanemkohtunik.
Parimate võistlejate autasustamine toimub vahetult peale võistlusala lõppu.