Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu meistrivõistlused jõukahevõistluses ja sangpommispordis

Kestvus: 08.10.2018 - 01.11.2018
03.11.2018 toimuvad Tallinnas klubi 24-Fitness saalis Priisle tee 16 Kaitseliidu meistrivõistlused jõukahevõistlused ja sangpommispordis.
Kaitseliidu meistrivõistlused jõukahevõistluses ja sangpommispordis
 
03.11.2018 toimuvad Tallinnas klubi 24-Fitness saalis Priisle tee 16 Kaitseliidu meistrivõistlused jõukahevõistlused ja sangpommispordis.
 
Oma osalemisest palun anna teada hiljemalt 22.oktoobriks e-postile sven.hobemagikaitseliit.ee andes teada oma ees-ja perekonnanime, sünniaja (kuu, päev, aasta), kaalukategooria (sangpommivõistluse puhul) ning kaal (jõukahevõistluse puhul).
 
Olgem aktiivsed osalema ning tule pane ennast proovile ning anna panus maleva esindamisse!
 
Sven Hõbemägi
Spordipealik
Tel. 5174189
 
Kaitseliidu 2018.a raskejõustiku meistrivõistluste
JUHEND
 
 
Eesmärk:
Populariseerida sangpommisporti ja lamades surumist Kaitseliidus ning selgitada välja Kaitseliidu meistrid.
 
Aeg ja koht:  
03.11.2018 Priisle tee 16, Tallinn, klubi 24-Fitness.
Võistluspaika saabumist juhatab korraldaja.
 
Parkimine on maja ees ning tasuta.
 
Eelülesandmine:
Malevad esitavad võistlust korraldava ülema nimele eelülesandmislehe (lisa 2), kus peab olema ära näidatud toitlustamise vajadus, saabuvate inimeste ees- ja perekonnanimed, võistlusala, sünniaastad ning eeldatava võistluskaalu hiljemalt 30.10.2018 kell 17.00 e-posti teel margus.purlaukaitseliit.ee
 
Osavõtjad: Osa võivad võtta kõik Kaitseliidu liikmed, tegevväelased ja töötajad. Igas kaalukategoorias osaleb võistkondlikus arvestuses üks (parima tulemuse saavutanud) maleva võistleja. Individuaalsete võistlejate arvu ei ole piiratud. Võistleja peab olema vähemalt 18a vana.
 
Võistlustele saabudes esitab võistkonna esindaja võistluste sekretariaati nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehe (lisa 2), mis on aluseks võistluseelse kaalumise läbiviimiseks ja kaalukategooria määramiseks. Eelülesandmiseta võistkondi võistlustele ei lubata.
 
Registreerimine: algusega 09:30
 
*Medalikomplektid jagatakse välja sõltumata võistlejate arvust.
 
Kaalumine (jõu kahevõistlus ja sangpommisport): viiakse läbi Andrus Murumets´a poolt algusega kell 10.00 Kaaluma ja võistlema ei lubata põlvi ja küünarvarsi varjavas dressides võistlejat. Võistlejate kaalumine toimub lühikeses võistlusdressis, ilma jalatsiteta. Kaalumise grupid ja ajakava edastatakse spordipealikudkaitseliit.ee peale eelülesandmist.
 
AJAKAVA
09:30- 10:00                mandaat/võistkondade nimeline registreerimine
10:00- 10:30                võistlejate kaalumine (vastavalt gruppidele)
10:30-                          jõu kahevõistluse võistlused
11:00-                          sangpommispordi võistlused
                                   
*autasustamine toimub vahetult peale võistluste lõppu
*võistluste korraldaja poolt on igale võistlejale shake ja batoon
 
 
Jõu kahevõistlus
 
1. Eesmärk
1.1. Selgitada välja Kaitseliidu ja eriorganisatsioonide meistrid jõu kahevõistluses.
 
2. Aeg ja koht
2.1. KL MV jõu kahevõistluse võistlused toimuvad 03. novembril 2018. Võistlus algab kell 10:30
 
3. Osavõtjad ja vanuseklassid
3.1.  Iga KL struktuuriüksus saab võistlustele välja panna vaba arvu sportlasi;
3.2. Võistlused toimuvad kahes absoluutarvestuse klassis:
- meeste absoluutne kaalukategooria wilks`i punktide alusel;
- naiste absoluutne kaalukategooria wilks`i punktide alusel..
 
4. Võistluste reeglid
Võistluskorraldus:
Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jõutõsteliidu (IPF) poolt tunnustatud
klassikalise jõutõstmise võistlusmääruste alusel. Kõik käesolevas juhendis
määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal. Lubatud on
kasutada põlvesukkasid, randmesidemeid ja tõstevööd. Võistlejal on kohustuslik
kasutada kõigis tõsteviisides trikood (pehmest või liibuvast, venivast riidest) või
lühikesi liibuvaid pükse; surumisel T-särki, jõutõmbel põlvikuid. Jõutõmbes võib
kanda varrukateta särki. Spetsiaalvarustust (tugisärke, -trikoosid ja
põlvesidemeid) kasutada ei tohi.
 
Võistlema ei lubata võistlejaid, kellel kehtib EJTL keeld. Kõik võistlejad kannavad
personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.
 
Võistlejal on lamades surumise ja jõutõmbe sooritamiseks kummalgi alal kolm
võistluskatset, mida jälgivad kolm kohtunikku. Kehtib parem katse kolmest.
Katse õnnestumiseks on vajalik vähemalt kahe kohtuniku heakskiit. Võistlejad
teavitavad oma raskuse, mida püüavad järgmisel katsel tõsta, vähemalt kaks
minutit enne katse sooritamist.
Põhinõuded võistluskatsetel:
Lamades surumine: Võistleja peab lamama selili, pea, õlad ja istmik kontaktis
pingi pealispinnaga. Jalad peavad olema täistallaga vastu tõstepõrandat. Võistleja
käed ja sõrmed peavad pukkidel asetsevast tõstekangist haarama nii, et pöidlad
oleksid ümber kangi. Jalgade liikumine on lubatud, kuid nad peavad jääma
täistallaga vastu tõstepõrandat. Kui võistleja on korrektse asendi sisse võtnud,
võib ta paluda julgestajate abi tõstekangi eemaldamisel pukkidelt. Käte haarde
laius ei või ületada 81 cm, mõõdetuna mõlema käe nimetissõrmede vahelt. Pärast
kangi eemaldamist pukkidelt peab võistleja sirgete käte ning lukustatud
küünarnukkidega ootama peakohtuniku märguannet. Lamades surumise
stardimärguandeks on kuuldav käsklus “start” koos allapoole näitava käeviipega.
Pärast märguannet peab võistleja kangi rinnale laskma ning hoidma kangi
liikumatult rinnal kuni peakohtuniku märguandeni „press“. Seejärel peab võistleja
kangi sirgetele kätele suruma ning küünarnukid lukustama. Kui tõstekang on
liikumatult sirgetel kätel, annab peakohtunik kuuldava käskluse „pukkidele“ koos
käeviipega tahapoole.
Jõutõmme: Võistleja peab seisma näoga tõstepõranda esiosa poole, tõstekang
peab olema horisontaalselt võistleja jalgade ees maas. Võistleja haarab
tõstekangist kinni mõlema käega vabalt valitud haardes ning tõstab kangi üles,
kuni seisab sirgelt püsti. Tõste lõppasendis peab võistleja seisma sirgelt, põlved
lukustatud ja õlad taga. Peakohtuniku märguanne koosneb allapoole suunduvast
käeviipest ja kuuldavast käsklusest “alla”. Märguanne antakse alles siis, kui
võistleja seisab liikumatult kang käes ja on sisse võtnud ilmse lõppasendi. Iga
mistahes tõstekangi kergitamine või tahtlik katse kangi kergitada loetakse
katseks. Kui katse on alanud, ei tohi tõstekang enam allapoole liikuda seni, kuni
võistleja ei ole saavutanud püstist asendit lukustatud põlvedega. Kui kang liigub
lõppasendis õlgade tahapoole liigutamisel veidi allapoole, siis seda ei loeta katse
ebaõnnestumise põhjuseks.
 
 
5. Võistkondlik arvestus
5.1.  KL struktuuriüksuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse struktuuriüksuse parim koht igas võistlusklassis, kokku kuni 10 tulemust. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10 koht 1 punkt.
5.2. Sama struktuuriüksuse teised võistlejad kohapunkte nö. kinni ei hoia.
 
6. Autasustamine
6.1. Iga võistluskategooria kolme parimat võistlejat autasustatakse medali ja diplomiga. Võistluse esimest kolme võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.
 
7. Vaidluste lahendamine
7.1. Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest koheselt võistlejate esindajaid.
7.2. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 20 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu.
7.3. Peakohtuniku otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.
 
 
 
 
Kaitseliidu 2018.a sangpommispordi meistrivõistluste
JUHEND
 
Eesmärk:
Populariseerida sangpommisporti Kaitseliidus ning selgitada välja Kaitseliidu 2018a meistrid. 2017 aastal alustatud võistluse traditsiooni jätkamine.
 
Aeg ja koht: 
03.11.2018 Priisle tee 16, Tallinn, klubi 24-Fitness.
Võistluspaika saabumist juhatab korraldaja.
Parkimine on maja ees ning tasuta.
 
Eelülesandmine:
Malevad esitavad võistlust korraldava ülema nimele eelülesandmise lehe (näidis on juhendile lisatud), kus peab olema ära näidatud, ees- ja perekonnanimed, sünnikuupäev ja aasta ning,  eeldatav võistluskaal hiljemalt 30.10.2018 kell 17.00 e-posti teel roman.kattaimil.ee . Eelülesandmiseta võistlejad saavad võistelda kuid väljaspool individuaal- ja võistkondlikku arvestust.
 
Osavõtjad:
Osalevad kõik Kaitseliidu liikmed, tegevväelased ja töötajad. Individuaalsete võistlejate arvu ei ole piiratud. Igas kaalukategoorias osaleb võistkondlikus arvestuses üks (parima tulemuse saavutanud) maleva võistleja. Võistleja vanuse alampiir on 18 aastat.
 
Ajakava
10:00- 10:30    võistlejate kaalumine ja võistlejate/võistkondade nimeline kontroll.
11:00-              sangpommispordi võistlused.
. . .                   kõikide kaaluklasside autasustamine toimub pärast võistluse lõppu..
 
Registreerimine ja kaalumine:
Nimede kontroll ja kaalumine viiakse läbi kaalukohtuniku poolt kell 10.00-10.30 Kaalumine ja samuti võistlemine toimub lühikeses dressis (põlvi ja küünarvarsi varjavas dressides võistlemine on keelatud). Kui ühte kaalukategooriasse on registreerunud üks (1) võistleja, siis võistleja võistleb järgmises kaalukategoorias.
 
Võistluskoht:
Võistlus toimub sobilikus ja kohtuniku poolt heaks kiidetud siseruumides. Kasutuses on kaalumise ala, võistlejate soojenduse ala, neli võistluspõrandat (maha märgituna 1,5m x 1,5m), kohtunike ala ja pealtvaatajate ala.
 
Järjekord:
Nimeline järjekord võistluseks kinnitab kohtunik pärast kaalumist koos avaldamisega info stendil.
1. etapp: naistele sangpommi rebimine, alates kaalukategooriast -68 kg;
2. etapp: meestele sangpommide tõukamine rinnalt, alates kaalukategooriast -63 kg.
3. etapp: meestele rebimine, alates kaalukategooriast -63 kg.
 
Kaalukategooriad:
Naised: -68 kg, +68 kg
Mehed: -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, -85 kg, -95 kg, +95 kg
Individuaalses arvestuses arvutatakse lisaks tavatulemusele võistlejale absoluutne koefitsient, et selgitada absoluutne parim mees ja naine võistlustel.
 
 
 
Võistlustingimused:
Mehed võistlevad kahevõistluses, sangpommide tõukamine ja sangpommi rebimine 24- või 32-kilogrammise sangpommiga. Naistele on võistlus sangpommi rebimises 12- või16-kilogrammise sangpommiga. Meeste tõukamine on kahe sangpommi tõukamine rinnalt. Kui võistleja ei teosta ühtegi reeglipärast tõukesooritust siis ei saa ta rebimise harjutuses võistelda. Rebimine on ühe sangpommi rebimine kummagi käega, käe vahetus on harjutuse ajal ainult üks kord ilma sangpommi maha asetamata. Kõikide võistlusharjutuste sooritamise aeg on piiratud täpselt 10 minutiga.
 
Tulemuste arvestus:
Võistlused on individuaal-võistkondlikud. Individuaalses arvestuses annab tõukamisel üks sooritus 2 punkti, rebimisel ühe punkti. Rebimise arvestuses loetakse mõlema käe tulemus kokku. Punktide arvestus toimub koefitsiendi alusel, kergema sangpommiga võisteldes on 1 ja raskema sangpommiga 2 punkti. Pommi raskuse valik on meestel mõlemal harjutusel sama, mis tuleb kirja panna kaalumise ajal. Võistkondlikult selgitatakse KL struktuuriüksuste vaheline paremusjärjestus summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse struktuuriüksuse parim koht igas võistlusklassis, meestel 7, naistel 2 tulemust. Kohapunktid igas võistlusklassis jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10 koht 1 punkt. Sama struktuuriüksuse teised võistlejad samas kaalukategoorias kohapunkte kinni ei hoia.
 
Autasustamine:
Iga kaalukategooria esimest kolme autasustatakse medaliga ja diplomiga. Võistluse esimest kolme võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.