Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu kooli kursustele registreerimine

14.01.2015
Instruktorikursusele (06.-08.03 ja 20.-22.03.2015),
Juhtimine praktikas 1 kursusele (20-22.02.2015),
Instruktorikursusele (24.-26.04 ja 08.-10.05.2015) kandidaatide esitamine
 
Instruktorikursus toimub Kaitseliidu koolis 06.-08.03 ja 20.–22.03.2015.
 
Sihtgrupp
Väljaõppe läbiviimisega tegelevad vabatahtlikud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, erialaspetsialistid ning üksuste juhid, vabatahtlikud noortejuhid,  Kaitseliidu töötajad ja tegevväelased.
Saavutatav pädevus
Kursuse lõpetanu on võimeline kavandama ja läbi viima eesmärgipäraseid õppetunde, reflekteerima iseenda õpivajadusi ning andma aitavat ja arengupotentsiaalile suunatud tagasisidet.
Kursuse kogumaht: 65 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kahest nädalavahetusest (mõlemal nädalavahetusel algab õppetöö reedel kell 1730 ja lõpeb pühapäeval mitte hiljem kui kell 1600) koosnevast lähiõppest ja kaugõppest. Kaugõpe viiakse läbi kursusele eelnevate koduste ülesannete näol.
Kursuslasele esitatavad nõuded
 
Formaalhariduslikud Kursuslane omab vähemalt keskharidust.
Erialased Tal on läbitud TSOBKkl või NKK BVÕ ja ta on oma eriala spetsialist.
Hoiakulised Kursuslane on positiivse ellusuhtumisega.
Isiksuslikud


Kursus toimub Alus.
 
Kursuslane on kohanemisvõimeline ja hea suhtleja. Ta on iseseisev, korrektne, kohusetundlik ja tähelepanelik.

 
Kursusele registreerumine läbi maleva personalispetsialisti hiljemalt 30 jaanuar 2015
Kontakt: Raina Reimer telefon 59198018 või raina.reimerkaitseliit.ee
 

Juhtimine praktikas 1  (ülesandekeskne juhtimine) (JUP 1) kursus toimub Kaitseliidu koolis, Alus 20.-22.02.2015
 
Sihtgrupp

• Malevkonna pealik
 • Kompaniipealik, pealiku abi
 • Rühmapealik, pealiku abi
 • Jaopealik
 • NAKkl kursuslane
 • Kaitseliidu erinevate tasandite juhatuse liige, revisjonikomisjoni esimees
 • Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine
 • Naiskodukaitse erialagrupi juht
 • Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht, juhatuse liige
 • Küberkaitseüksuse vabatahtlik juht, juhatuse liige
Üldeesmärk
Kursuse tulemusena areneb organisatsioonis inimesekeskse juhtimise võimekus.
 
Saavutatav pädevus
Kursuslasel areneb võimekus kasutada ülesannete täitmisel eesmärgipäraselt grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone.
 Kokku: 30 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted

Kursus toimub statsionaarõppena ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-7). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.
Kursus on eelduseks Juhtimine praktikas 2 (inimesele orienteeritud juhtimine, JUP 2) ja NAKkl'i läbimisele.
 
Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslasel on keskharidus (sh. omandamisel).
Naiskodukaitse liige on läbinud BVÕ.
Kaitseliidu liige on läbinud TSOBKkl-i.
Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Kursusele registreerumine läbi maleva personalispetsialisti hiljemalt 30 jaanuar 2015
Kontakt: Raina Reimer telefon 59198018 või raina.reimerkaitseliit.ee


Instruktorikursusele (24.-26.04 ja 08.-10.05.2015) kandidaatide esitamine
 
Instruktorikursus toimub 24.-26.04 ja 08.-10.05.2015 Lõõlas.
 
Sihtgrupp
Väljaõppe läbiviimisega tegelevad vabatahtlikud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, erialaspetsialistid ning üksuste juhid, vabatahtlikud noortejuhid,  Kaitseliidu töötajad ja tegevväelased.
Saavutatav pädevus
Kursuse lõpetanu on võimeline kavandama ja läbi viima eesmärgipäraseid õppetunde, reflekteerima iseenda õpivajadusi ning andma aitavat ja arengupotentsiaalile suunatud tagasisidet.
Kursuse kogumaht: 65 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted

Kursus koosneb kahest nädalavahetusest (mõlemal nädalavahetusel algab õppetöö reedel kell 1730 ja lõpeb pühapäeval mitte hiljem kui kell 1600) koosnevast Lähiõppest ja kaugõppest. Kaugõpe viiakse läbi kursusele eelnevate koduste ülesannete näol.

Kursuslasele esitatavad nõuded
 
Formaalhariduslikud Kursuslane omab vähemalt keskharidust.
Erialased Tal on läbitud TSOBKkl või NKK BVÕ ja ta on oma eriala spetsialist.
Hoiakulised Kursuslane on positiivse ellusuhtumisega.
Isiksuslikud 
Kursuslane on kohanemisvõimeline ja hea suhtleja. Ta on iseseisev, korrektne, kohusetundlik ja tähelepanelik.


Kursusele registreerumine läbi maleva personalispetsialisti hiljemalt 19 märts 2015
Kontakt: Raina Reimer telefon 59198018 või raina.reimerkaitseliit.ee