Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu 2020.a murdmaasuusatamise meistrivõistlused

09.01.2020
Head Viru maleva sportlased. Soovin Teile sportlikku aastat!
 
25.jaanuaril Valgamaal, Tehvandi spordikeskuses saame oma spordiaastat alustada, kui toimuvad Kaitseliidu 2020.a meistrivõistlused murdmaasuusatamises.
 
 
Tule anna oma panus ja anna enda osalemisest teada hiljemalt 19.jaanuariks minu e-mailile sven.hobemagikaitseliit.ee, lisades oma auastme (kui on) ees- ja perekonnanime ning sünniaasta.
 
Võistlusklassid:
 
Kodutütred noorem vanuseaste                    (sündinud 2010 ja hiljem)
Kodutütred keskmine vanuseaste                 (sündinud 2006 – 2009)
Kodutütred vanem vanuseaste                     (sündinud 2001 - 2005)
Noored Kotkad noorem vanuseaste              (sündinud 2010 ja hiljem)
Noored Kotkad keskmine vanuseaste          (sündinud 2006 – 2009)
Noored Kotkad vanem vanuseaste               (sündinud 2001 - 2005)
Mehed H18                                                    (sündinud 1981 – 2002)
Naised D18                                                    (sündinud 1986 – 2002)
Meesveteranid H40                                       (sündinud 1971 – 1980)
Naisveteranid D35                                         (sündinud 1976 – 1985)
Meesveteranid H50                                       (sündinud 1961 – 1970)
Naisveteranid D45                                         (sündinud 1966 - 1975)
Meesveteranid H60+                                     (sündinud 1960 ja varem)
Naisveteranid D55+                                       (sündinud 1965 ja varem)
Teatesuusatamine (kodutütar, noorkotkas, naisveteran, meesveteran, naine, mees)
                                              
Võistlusjärjestus ja distantsid:
 
Kodutütred noorem vanuseaste                    1 km
Noored Kotkad noorem vanuseaste              1 km
Kodutütred keskmine vanuseaste                 2 km
Naisveteranid (D55+)                                    2 km
Noored Kotkad keskmine vanuseaste          3 km
Kodutütred vanem vanuseaste                     3 km
Naisveteranid (D35)                                      3 km
Naisveteranid (D45)                                      3 km
Meesveteranid (H60+)                                  3 km
Naised (D18)                                                 5 km
Noored Kotkad vanem vanuseaste               5 km
Mehed (H18)                                                 8km  
Meesveteranid (H40)                                     5 km
Meesveteranid (H50)                                     5 km
 
Teatesuusatamine                                         6 x 1km.    
          
 
KL MV ära jäämine lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu tõttu, korraldajapoolne (Valgamaa malev) etteteatamine vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega.
Sõltuvalt ilma- ja rajaoludest on kohtunikel õigus võistlusdistantse muuta, millest korraldaja teavitab hiljemalt võistkondade esindajate nõupidamisel.
 
 
Suusatamise tehnika:
Individuaalvõistlus vabatehnika eraldistardist (võimalik sõita ka klassikatehnikas), teatesuusatamine ühisstart.
 
Võistluste ajakava:                                                                                                                          
09.30 – 10.20 võistkondade saabumine ja võistlejate registreerimine
09.30 – 10.40 tutvumine rajaga
10.20 – 10.35 võistkondade esindajate nõupidamine
10.40 – 10.50 võistluste avamine
11.00 võistluste algus (Teatesuusatamine)
11.45 individuaalstartide algus        
16.20 võistluste lõpetamine
16.30 – 17.00 autasustamine
17.00 võistkondade lahkumine
 
NB! Võistluste täpne ajakava selgub peale eelülesandmist ning stardijärjekorra loosimist

Võistlustingimused:
Võistlused on individuaal – võistkondlikud.
Igast malevast võib ühes võistlusklassis üldjuhul osaleda kuni 4 võistlejat. Juhul, kui maleval on soov panna võistlusklassis välja rohkem kui 4 võistlejat, tuleb see kooskõlastada korraldajaga.
Teatesuusatamise (6x1km) võistkonda peavad kuuluma: kodutütar, noorkotkas, naisveteran, meesveteran, naine, mees (vahetuste kaupa).
Võistkondlikusse arvestusse lähevad malevate iga võistlusklassi kolme parima võistleja
tulemused.
Varustus ja riietus on sportlik.
Võistelda saavad Kaitseliidu struktuuriüksuste liikmed, tegevväelased ja töötajad.
Igast malevast peab olema võistkonna esindaja.
Võistkondadel esitada mandaatkomisjonile täpsustatud registreerimisleht võistlejate nimedega
ja arsti viisaga/omal vastutusel vahetult enne võistluste algust. Esmaabi on tagatud kohapeal
korraldajate poolt.
 
Protestid:
Kõik protestid esitatakse vahetult peale võistlusalade lõppu.
Protestikomisjoni kuuluvad KL spordipealik, peakorraldaja, peakohtunik ning esindajate nõupidamisel loositud 3 maleva esindajad.
 
Tulemuste arvestus:
Paremusjärjestus selgitatakse võistlusdistantsi läbimiseks kulunud aja alusel.
Punktid jagunevad vastavalt punktitabelile (lisa 3).
 
NB! Maleva nö neljas number punkte kinni ei hoia!
 
Võistkondlik paremusjärjestus võistlusklasside arvestuses selgitatakse võistkonna liikmete
individuaalsete kohapunktide summeerimisega (kolm paremat tulemust).
Malevate vaheline paremusjärjestus selgitatakse iga maleva poolt võistlusklassides saadud
kohapunktide summeerimisega.
 
Autasustamine:
Iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse medali ja diplomiga.
Võistluste üldarvestuses autasustatakse kolme parimat malevat karikaga ning parimat malevat lisaks ajaloolise rändkarikaga.
 
Lisainfo:
Osalevatel malevatel on võimalik kasutada suuskade ettevalmistusruume Tehvandi hooldemajade kompleksis hinnaga 20 € päev (1 boks, võistluseelse päeva 18:00st kuni 16:00ni järgmisel päeval). Hooldeboksi kulud tuleb katta malevate vahenditest. Kontakt hooldebokside tellimiseks edastatakse hiljem.
 
Autode parkimine: Tehvandi spordikeskuse parkla
Võistluste sekretariaat: Tehvandi suusastaadioni hoones
Toitlustamine: Kohapeal               
NB! Meeste ja naiste põhiklassis (H18 ja D18) on osaleja isikliku soovi alusel võimalik võistelda ka füüsiliselt vanematel isikutel, kui käesoleva juhendi alapunktis „Võistlusklassid“ lubatud. Palun see fikseerida eelülesandmis- ja ülesandmislehtedel märkuste lahtris.
Teatesuusatamise stardinumbrid paigutatakse ilma loosimata, võttes aluseks 2019 aasta KLMV suusatamise malevate vahelise lõppjärjestuse (võimalikud uued tulijad vastavalt registreerimise ajale).
 
 
 
Sven Hõbemägi
Viru malev
spordipealik