Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu 2018.a meistrivõistlused sõjalises kolmevõistlustluses

12.03.2018
7.04.2018 toimuvad Viljandi maakonnas Välustes Kaitseliidu 2018.a meistrivõistlused sõjalises kolmevõistlustluses (laskmine, granaadivise ja jooksukross). 
Palun oma osalemisest teatada hiljemalt 23.märtsiks e-posti aadressile sven.hobemagikaitseliit.ee, lisades oma ees-ja perekonnanime, võistlusklassi ja sünniaasta. Loodan aktiivset osavõttu.
 
Sven Hõbemägi
Viru malev
spordipealik
 
JUHEND
Osavõtjad ja võistlustingimused:
 • võistlusklassid
Mehed                H18 (sündinud 2000 ja hiljem, kuid reaalselt täisealine)
Naised                D18 (sündinud 2000 ja hiljem, kuid reaalselt täisealine)
Meesveteranid   H40 (sündinud 1978 ja varem)
Meesveteranid   H50 (sündinud 1968 ja varem)
Naisveteranid    D35 (sündinud 1983 ja varem)
Naisveteranid    D45 (sündinud 1973 ja varem)
 
Väljaspool võistkondlikku arvestust:
Meesveteranid   H60 (sündinud 1958 ja varem)
Naisveteranid    D55 (sündinud 1963 ja varem)
 
 • võistlustest võtavad osa Kaitseliidu malevad kuni 4-liikmeliste võistkondadega ühe võistlusklassi kohta (seega maksimaalselt 24 võistlejat maleva kohta)
 • võistlused on individuaal-võistkondlikud. Võistkondlikku arvestusse lähevad võistlusklassi kolme parema võistleja tulemused.
 • Väljaspool võistkondade arvestust võistlevad meesveteranid H60 ja naisveteranid D55.
 • Ülejäänud võistlejad punkte kinni ei hoia. Kui maleval ei ole mõnes võistlusklassis 4 osalejat võib korraldaja nõusolekul mõnda võistlusklassi ka rohkem võistlejaid üles anda.
 
 
Võistluste ajakava:
09.30 – 10.00   võistkondade saabumine ja mandaat 
10.15 – 10.30    võistkondade esindajate nõupidamine
10.40                 võistluste avamine
11.00                 laskmiste algus lasketiir (mehed)
11.00                 granaadiviskevõistlus (naised)
            16.00                jooksukross
17.30                 autasustamine
 
 
Võistlusalad
Laskmine:
 • võistlustel lastakse 200 m distantsilt lamades (rihma võib kasutada, padrunisalv ei tohi maha toetuda, laskmiste spetsiaalvarustuse kasutamine keelatud (va arvatud vaatlusvahendid),  sihtmärk 300 m püssi märkleht ISSF standard elektroonilised märgid kus tulemus on kuvarilt loetav.
 • Relvade päästemehhanism ja sihtimisseadmed peavad vastama tootjapoolsele standardile. Võistlejad kelle relvad on modifitseeritud, kõrvaldatakse avastamisel võistlustelt.
 • automaat Galil või AK-4, 2 salve;
 • lastakse ilmastikukohases nõuetele vastavas välivormis;
 • proovilaskudeks on 3 lasku lamades. Aega 3 min (proovilasud lastakse enne võistluslaskmiste algust ja ei ole kohustuslikud);
 • võistluskohas ei varustata võistlejaid relvade, laskemoona, alusmati ega pikksilmadega;
 • harjutused:
 1. 10 lasku lamades aega 5 min. Võistlejate relvad kontrollitakse ja salved laetakse ootealal (korraldajate poolt määratud kohas). Saades korralduse minna tulejoonele on ettevalmistuseks  aega 2 minut. Käsklused „Lamades laskeasend võtt“, „Katta kuulmine“, „Salv kinnita“, „Relv lae“ ja peale käsklust „LAE JA PANE VALMIS „TULD“ hakkab lugema aeg 5 min. 4,5 min möödumisel teatab kohtunik „ AEGA 30 SEKUNDIT“; Seejärel loetakse silmad kokku ja kleebitakse tabamused;
 2. 10 lasku lamades – ettevalmistusaeg ja kahe seeria vahe (puhkepaus 5 minutit), võistluslaskudeks aega 1 minut. Kahe seeria vahel on relv ja laetud salv tulejoonel. Käsklused „Lamades laskeasend võtt“, „Katta kuulmine“, „Salv kinnita“, „Relv lae“ ja peale käsklust „ LAE JA PANE VALMIS „TULD“ hakkab lugema aeg 1 min. Seejärel loetakse silmad kokku ja märgitakse tabelisse.
 
Reeglid: Kui võistluslehes on rohkem, kui 10 tabamust (LASKURI ENDA OMAD) arvestatakse maha parim tabamus. Kui tabamused pole laskuri enda omad ei tohi laskur, kes pole eksinud karistada saada. Kui tekib tõrge, mis ei ole laskuri süü lastakse uus seeria. Muul juhul peab laskur ise hakkama saama (laadimata relv, lohakalt kinnitatud salv jne. relvakäsitsemine)
Üldjuhul kehtib põhimõte laskur, kes pole eksinud ei tohi karistada saada. Kohapeal võtab vastu otsuse kohtunike kogu.
Granaadivise:
 • granaati visatakse täpsuse ja kauguse peale;
 • visatakse järjekorras täpsus ja seejärel kaugus;
 • granaadiks on treening käsigranaat Arsenal (sile);
 • täpsust visatakse maa peale laotatud erinevatel distantsidel asuvatesse märgistusringidesse. Iga ring koosneb 2 – ja 4 – meetrise läbimõõduga tsoonist. Märgistatud ringid asuvad meestel viskejoonest 20, 25, 30 ja 35 meetri kaugusel ning naistel, nais- ja meesveteranidel asuvad viskejoonest 15, 20, 25 ja 30 meetri kaugusel. Igasse ringi tuleb visata 4 granaati. Alustatakse viskejoonele lähimast ringist. Valesse ringi visatud granaat ei anna punkte. Loetakse maandumise, mitte veeremise kohta; maandumisel ringile loetakse suurem tabamus. Granaadi ringist välja veeremise või põrkumise järel loetakse tabamuseks tabamuspunkt.
 • täpsusviseteks on kokku 16 granaati;
 • kaugviseteks on 3 granaati. Arvesse läheb kõige pikem vise;
 • granaadiviseteks on kokku aega 6 minutit: täpsusviseteks 3 minutit, kaugviseteks 2 minutit. Ettevalmistusaeg kaugviskeks on 1 minut;
 • granaadid toob tagasi viskejoonele järgmine viskaja;
 • granaadivise sooritatakse ilmastikukohases nõuetele vastavas välivormis;
 • täpsusviske tabamusi hinnatakse järgnevalt;
 1. ringi sisemine tsoon –   7 punkti; välimine tsoon – 3 punkti
 2. ringi sisemine tsoon –   8 punkti; välimine tsoon – 4 punkti
 3. ringi sisemine tsoon –   9 punkti; välimine tsoon – 5 punkti
 4. ringi sisemine tsoon – 10 punkti; välimine tsoon – 6 punkti
Kaugviskeid hinnatakse ümardades täismeetrini:
Näiteks: tulemus 53,35 m – 53 punkti
                    tulemus 53,5 m –   54 punkti
Jooksukross:
 • meesteklassi H18 võistlejate jooksudistantsi pikkus on 8000m, naised, nais- ja meesveteranide jooksudistantsi pikkus on 4000m;
 • võisteldakse spordiriietuses;
 • jooksu alustatakse ühisstardiga võistlusdistantside ja vanusegruppide kaupa vastavalt osalejate arvule.
Võitjate selgitamine:
 • individuaalne paremusjärjestus selgitatakse võistlusaladelt kogutud punktide summeerimise teel. Võitjaks osutub võistleja, kes kogub kõige rohkem punkte. Individuaalselt võrdsete punktide korral osutub võitjaks võistleja, kellel on laskmises paremad tulemused.
 • võistkondlikku arvestusse lähevad iga võistkonna kolme parema võistleja poolt kogutud punktid. Võistkondlikult võrdsete punktisummade korral määrab lõpliku paremusjärjestuse üksikaladelt saadud paremate kohtade arv.
Autasustamine:
 • individuaalselt kõigi võistlusklasside kolme paremat võistlejat autasustatakse diplomi ja medaliga;
 • kolme paremat võistkonda autasustatakse karikate ja diplomitega.
 • rändkarikaga autasustatakse parimat Kaitseliidu malevat.
 • Iga ala suurima punktisumma teeninud võistlejat meenega.
Üldiselt:
 • laskmine ning granaadivise toimub Väluste 300m lasketiirus  ja taktikaala ja jooksukross lähiümbruses;
 • transpordi võistluspaika ja tagasi korraldab iga malev ja asutus iseseisvalt;
 • järgmise aasta võistluste korraldaja loositakse võistluste lõputseremoonia käigus.
 • kõik protestid esitatakse vahetult peale võistlusalade lõppu protestikomisjonile. Protestikomisjoni kuuluvad peakorraldaja (kohaliku maleva pealik), võistluste peakohtunik, võistlusalade vanemkohtunikud ja võistluste mandaadis loosiga valitud kolme võistkonna esindajad.
 • Rändkarika tagastab eelmise aasta võitja malev hiljemalt võistluste avamise ajaks  korraldajatele.
 • enne võistluse lõpetamist mõjuva põhjuseta ja korraldajat informeerimata lahkunud võistkonna tulemused tühistatakse.
 • Punktitabelid ja alade skeemid edastatakse mhk 27.03.2018