Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu 2017.a raskejõustiku meistrivõistlused

23.10.2017
Head Viru maleva tugevad mehed ja naised!
 
04.11 toimuvad Tallinnas Kaitseliidu 2017.a raskejõustiku meistrivõistlused, mille eesmärk on populariseerida sangpommisporti ja lamades surumist Kaitseliidus ning selgitada välja Kaitseliidu meistrid.
Osa võivad võtta kõik Kaitseliidu liikmed, tegevväelased ja töötajad. Igas kaalukategoorias osaleb võistkondlikus arvestuses üks (parima tulemuse saavutanud) maleva võistleja. Individuaalsete võistlejate arvu ei ole piiratud. Võistleja peab olema vähemalt 18a vana.
 
Kutsun siinkohal kõiki jõualade harrastajaid esindama Viru malevat, andes oma osalemisest mulle teada hiljemalt  25.oktoobriks näidates ära. toitlustamise vajadus, saabuvate inimeste ees- ja perekonnanimed, võistlusala, sünniaastad ning eeldatava võistluskaal.
 
Kaalukategooriad:
Mehed: -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, -85 kg, -95 kg, 95+ kg
Naised: -68 kg, 68+ kg
 
JUHEND
 
Registreerimine: algusega 09:30
*kui ühte kaalukategooriasse on registreerunuid vähem kui kaks (2) võistlejat, siis võistleja viiakse üle järgmisse kaalukategooriasse.
 
*Medalikomplektid jagatakse välja sõltumata võistlejate arvust.
 
Kaalumine (lamades surumine ja sangpommisport): viiakse läbi Andrus Murumets´a poolt algusega kell 10.00 Kaaluma ja võistlema ei lubata põlvi ja küünarvarsi varjavas dressides võistlejat. Võistlejate kaalumine toimub lühikeses võistlusdressis, ilma jalatsiteta. Kaalumise grupid ja ajakava edastatakse spordipealikudkaitseliit.ee peale eelülesandmist.
 
AJAKAVA
09:30- 10:00               mandaat/võistkondade nimeline registreerimine
10:00- 10:30               võistlejate kaalumine (vastavalt gruppidele)
10:30-                         lamades surumise võistlused
11:00-                         sangpommispordi võistlused
                                  
*autasustamine toimub vahetult peale võistluste lõppu
*võistluste korraldaja poolt on igale võistlejale shake ja batoon
 
 
 
 
 
Lamades surumine
 
1. Eesmärk
1.1. Selgitada välja Kaitseliidu ja eriorganisatsioonide meistrid lamades surumises.
 
2. Aeg ja koht
2.1. KL MV lamades surumise võistlused toimuvad 04. novembril 2017. Võistlus algab kell 10:30
 
3. Osavõtjad ja vanuseklassid
3.1.  Iga KL struktuuriüksus saab võistlustele välja panna vaba arvu sportlasi;
3.2. Võisteldakse kaalukategooriates:
- mehed -85kg;
- mehed -100kg;
- mehed 100+kg;
- naised absoluutne kaalukategooria.
 
4. Võistluste reeglid
4.1. Naiste paremusjärjestus selgitatakse Wilks´i punktisüsteemi alusel, s.t. võistleja kehakaalule vastav Wilks´i koefitsient korrutatakse võistleja parima tulemusega kilogrammides.
4.2. Meeste paremusjärjestus selgitatakse võistlejate paremate tulemuse alusel, võrdse tulemuse korral kilogrammides võidab see võistleja, kelle kehakaal on kergem.
4.3. Lamades surumises võisteldakse ilma tugisärkideta. Lubatud on kasutada jõutõste rihma ja randmesidemeid. Kohustuslikud on liibuv T-särk ning spordipüksid või tõstetrikoo.
4.4. Võistlejal on lamades surumise sooritamiseks kolm võistluskatset, mida jälgib üks kohtunik. Kehtib parem katse kolmest. Katse õnnestumiseks on vajalik kohtuniku heakskiit. Võistlejad teavitavad oma raskuse, mida püüavad järgmisel katsel tõsta, vähemalt kaks minutit enne katse sooritamist.
4.5 Võistleja peab lamama selili, pea, õlad ja istmik kontaktis pingi pealispinnaga. Jalad peavad olema täistallaga vastu tõstepõrandat. Võistleja käed ja sõrmed peavad pukkidel asetsevast tõstekangist haarama nii, et pöidlad oleksid ümber kangi. Jalgade liikumine on lubatud, kuid nad peavad jääma täistallaga vastu tõstepõrandat. Kui võistleja on korrektse asendi sisse võtnud, võib ta paluda julgestajate abi tõstekangi eemaldamisel pukkidelt. Käte haarde laius ei või ületada 81 cm, mõõdetuna mõlema käe nimetissõrmede vahelt. Pärast kangi eemaldamist pukkidelt peab võistleja sirgete käte ning lukustatud küünarnukkidega ootama kohtuniku märguannet. Lamades surumise stardimärguandeks on kuuldav käsklus “start” koos allapoole näitava käeviipega. Pärast märguannet peab võistleja kangi rinnale laskma ning hoidma kangi liikumatult rinnal kuni peakohtuniku märguandeni „press“. Seejärel peab võistleja kangi sirgetele kätele suruma ning küünarnukid lukustama. Kui tõstekang on liikumatult sirgetel kätel, annab kohtunik kuuldava käskluse „pukkidele“ koos käeviipega tahapoole.
 
 
 
5. Võistkondlik arvestus
5.1.  KL struktuuriüksuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse struktuuriüksuse parim koht igas võistlusklassis, kokku kuni 10 tulemust. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10 koht 1 punkt.
5.2. Sama struktuuriüksuse teised võistlejad kohapunkte nö. kinni ei hoia.
 
6. Autasustamine
6.1. Iga võistluskategooria kolme parimat võistlejat autasustatakse medali ja diplomiga. Võistluse esimest kolme võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.
 
7. Vaidluste lahendamine
7.1. Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest koheselt võistlejate esindajaid.
7.2. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 20 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu.
7.3. Peakohtuniku otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.
 
Sangpommisport
 
1. Eesmärk: edendada sangpommisporti Kaitseliidus ja selgitada välja selle spordiala meistrid.
 
2. Aeg ja koht
2.1. Kaitseliidu meistrivõistlus sangpommispordis toimub 04. november 2017. Võistlus algab kell 11:00 (kaalumine 10:00–10:30). Võistlus toimub neljal (4) mahamärgitud põrandal (1,5m x 1,5m).
 
3. Järjekord: 1. etapp naistele sangpommi rebimine, alates kaalukategooriast 68 kg; 2. etapp: meestele sangpommide tõukamine rinnalt, alates kaalukategooriast -63 kg. 3. etapp: meestele rebimine, alates kaalukategooriast -63 kg.
 
4. Kaalukategooriad:
Mehed: -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, -85 kg, -95 kg, 95+ kg
Naised: -68 kg, 68+ kg
 
5.Võistlustingimused: Mehed võistlevad kahevõistluses, sangpommide tõukamine ja sangpommi rebimine. Naistele on võistlus sangpommi rebimises.
5.1. Naised, rebimine: 12 või16-kilogrammise sangpommi rebimine.
5.2. Mehed, tõukamine: kahe 24 või 32-kilogrammise sangpommi tõukamine rinnalt. Kui võistleja ei teosta ühtegi reeglipärast sooritust ei saa ta järgmises harjutuses võistelda.
5.3. Mehed, rebimine: 24 või 32-kilogrammise sangpommi rebimine.
5.4. Punktide arvestus toimub koefitsiendi alusel, kergema sangpommiga on 1 ja raskema sangpommiga 2 punkti.
5.5. Tõukamise ja rebimise harjutuse sooritamise aeg on piiratud 10 minutiga. Võistlejal on õigus nõuda puhkust harjutuste sooritamise vahel 30 minutit. Tõukamise harjutuse soorituse ajal on sõrmede risti sidumine keelatud.
 
6.  Tulemuste arvestus: võistlused on individuaal-võistkondlikud.
6.1. Individuaalses arvestuses annab tõukamisel üks sooritus 2 punkti, rebimisel ühe punkti. Rebimise arvestuses loetakse mõlema käe tulemus kokku.
6.2. Võistkondlikult selgitatakse KL struktuuriüksuste vaheline paremusjärjestus summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse struktuuriüksuse parim koht igas võistlusklassis, meestel 7 ja naistel 2 tulemust. Kohapunktid igas võistlusklassis jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10 koht 1 punkt.
6.3 Sama struktuuriüksuse teised võistlejad kohapunkte nö. kinni ei hoia.
 
Autasustamine: Iga kaalukategooria esimest kolme autasustatakse medaliga ja diplomiga. Võistluse esimest kolme võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.