Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu 2017.a meistrivõistlused sõjalises kolmevõistlustluses Lääne-Virumaal

27.03.2017
Pildil Tartu-Valga prefektuuri kolmevõistlus 1938. aastal.

 
8.04.2017 toimuvad meie „kodus“ Lääne-Virumaal Kaitseliidu 2017.a meistrivõistlused sõjalises kolmevõistlustluses (laskmine, granaadivise ja jooksukross). Laskmine ning granaadivise toimuvad Kaitseväe keskpolügonil ja jooksukross Tapa linnas Männikumäe jooksurajal.
Palun oma osalemisest teatada hiljemalt 1.aprilliks e-posti aadressile sven.hobemagikaitseliit.ee, lisades oma ees-ja perekonnanime, võistlusklassi ja sünniaasta. Loodan aktiivset osavõttu.
 
Sven Hõbemägi
Viru malev
spordipealik
 
JUHEND
Osavõtjad ja võistlustingimused:
 • < >võistlused on individuaal-võistkondlikud. Võistkondlikku arvestusse lähevad malevate iga võistlusklassi kolme parema võistleja tulemused.
 • Väljaspool võistkondade arvestust võistlevad meesveteranid H60 ja naisveteranid D55.
   
Võistluste ajakava:
10.00 – 10.30    võistkondade saabumine ja mandaat 
10.35 – 10.45   võistkondade esindajate nõupidamine
10.50                 võistluste avamine
11.00                laskmiste algus lasketiir (mehed)
11.00                 granaadiviskevõistlus (naised)
           15.00                jooksukross Tapa, Männikumäe jooksurada
17.00                 autasustamine (kellaaeg orienteeruv, sõltub osalejate arvust)
 
 
Võistlusalad
Laskmine:
 • võistlustel lastakse 200 m distantsilt lamades (rihma võib kasutada, padrunisalv ei tohi maha toetuda, laskmiste spetsiaalvarustuse kasutamine keelatud (va arvatud vaatlusvahendid),sihtmärk 300 m (ISSF), 102x130cm; kood 710012
 • automaat Galil või AK-4, 2 salve;
 • lastakse suvises välivormis;
 • võistluskohas ei varustata võistlejaid relvade, laskemoona, alusmati ega pikksilmadega;
 • Kui võistluslehes on rohkem kui 10 tabamust arvestatakse maha parim tabamus.
 • Kõigile võistlejatele on ettenähtud 5 proovilasku.
 • harjutused:
 • 10 lasku lamades aega 5 min. Võistlejate relvad kontrollitakse ja salved laetakse ootealal (korraldajate poolt määratud kohas). Saades korralduse minna tulejoonele on ettevalmistuseksaega 2 minut. Käsklused „Lamades laskeasend võtt“, „Katta kuulmine“, „Salv kinnita“, „Relv lae“ ja peale käsklust „TULD“ hakkab lugema aeg 5 min. 4,5 min möödumisel teatab kohtunik „ AEGA 30 SEKUNDIT“; Seejärel loetakse silmad kokku ja kleebitakse tabamused;
 • 10 lasku lamades – ettevalmistusaeg ja kahe seeria vahe (puhkepaus 5 minutit), võistluslaskudeks aega 1 minut. Kahe seeria vahel on relv ja laetud salv tulejoonel. Käsklused „Lamades laskeasend võtt“, „Katta kuulmine“, „Salv kinnita“, „Relv lae“ ja peale käsklust „TULD“ hakkab lugema aeg 1 min. Seejärel loetakse silmad kokku ja märgitakse tabelisse.
Granaadivise:
 • granaati visatakse täpsuse ja kauguse peale;
 • visatakse järjekorras täpsus ja seejärel kaugus;
 • granaadiks on treening käsigranaat Arsenal (sile);
 • täpsust visatakse maa peale laotatud erinevatel distantsidel asuvatesse märgistusringidesse. Iga ring koosneb 2 – ja 4 – meetrise läbimõõduga tsoonist. Märgistatud ringid asuvad meestel viskejoonest 20, 25, 30 ja 35 meetri kaugusel ning naistel, nais- ja meesveteranidel asuvad viskejoonest 15, 20, 25 ja 30 meetri kaugusel. Igasse ringi tuleb visata 4 granaati. Alustatakse viskejoonele lähimast ringist. Valesse ringi visatud granaat ei anna punkte. Loetakse maandumise, mitte veeremise kohta;
 • täpsusviseteks on kokku 16 granaati;
 • kaugviseteks on 3 granaati. Arvesse läheb kõige pikem vise;
 • granaadiviseteks on kokku aega 6 minutit: täpsusviseteks 3 minutit, kaugviseteks 2 minutit. Ettevalmistusaeg kaugviskeks on 1 minut;
 • granaadid toob tagasi viskejoonele järgmine viskaja;
 • granaadivise sooritatakse suvises välivormis ja automaadiga vabas käes v.a naised, kes viskavad ilma automaadita;
 • täpsusviske tabamusi hinnatakse järgnevalt;
 • ringi sisemine tsoon –7 punkti; välimine tsoon – 3 punkti
 • ringi sisemine tsoon –8 punkti; välimine tsoon – 4 punkti
 • ringi sisemine tsoon –9 punkti; välimine tsoon – 5 punkti
 • ringi sisemine tsoon – 10 punkti; välimine tsoon – 6 punkti
Kaugviskeid hinnatakse ümardades täismeetrini:
Näiteks: tulemus 53,35 m – 53 punkti
                    tulemus 53,5 m –   54 punkti
Jooksukross:
 • meesteklassi võistlejate jooksudistantsi pikkus on 6000m, naised, nais- ja meesveteranide jooksudistantsi pikkus on 3000m;
 • võisteldakse spordiriietuses;
 • jooksu alustatakse ühisstardiga võistlusdistantside kaupa.
Võitjate selgitamine:
 • individuaalne paremusjärjestus selgitatakse võistlusaladelt kogutud punktide summeerimise teel. Võitjaks osutub võistleja, kes kogub kõige rohkem punkte. Individuaalselt võrdsete punktide korral osutub võitjaks võistleja, kellel on laskmises paremad tulemused.
 • võistkondlikku arvestusse lähevad iga võistkonna kolme parema võistleja poolt kogutud punktid. Võistkondlikult võrdsete punktisummade korral määrab lõpliku paremusjärjestuse üksikaladelt saadud paremate kohtade arv.
Autasustamine:
 • individuaalselt kõigi võistlusklasside kolme paremat võistlejat autasustatakse diplomi ja medaliga;
 • kolme paremat võistkonda autasustatakse karikate ja diplomitega.
 • rändkarikaga autasustatakse parimat Kaitseliidu malevat.
Üldiselt:
 • laskmine ning granaadivise toimub Kaitseväe keskpolügoonil ja jooksukross Tapa linnas, Männikumäe jooksurajal;
 • transpordi võistluspaika ja tagasi korraldab iga malev ja asutus iseseisvalt;
 • võistlust läbiviiv malev on järgmised neli aastat selle võistluse korraldamisest vaba.
 • kõik protestid esitatakse vahetult peale võistlusalade lõppu protestikomisjonile. Protestikomisjoni kuuluvad peakorraldaja (kohaliku maleva esindaja), võistluste peakohtunik, võistlusalade vanemkohtunikud ja võistluste mandaadis loosiga valitud kolme võistkonna esindajad.
 • Rändkarika tagastab eelmise aasta võitja malev hiljemalt võistluste avamise ajaks
  korraldajatele.
  Pesemine võistlejatele toimub 1JVBr vanas Tapa linnaku võimlas Paide mnt, peale mida toimub samas autasustamine.
   
 • enne võistluse lõpetamist mõjuva põhjuseta ja korraldajat informeerimata lahkunud võistkonna tulemused tühistatakse.