Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu 2016.a murdmaasuusatamise meistrivõistlus

15.12.2015
Kaitseliidu 2016.a murdmaasuusatamise meistrivõistlus toimub 30.01.2016 Valgamaa, Otepää vald, Tehvandi Spordikeskuses.
Kaitseliidu 2016.a murdmaasuusatamise meistrivõistluste JUHEND
 
 
Eesmärk:
Populariseerida suusatamise arendamist kaitseväelaste, ametnike ja kaitseliitlaste hulgas ning
eriorganisatsioonides. Selgitada välja Kaitseliidu ja eriorganisatsioonide meistrid murdmaasuusatamises.
 
Aeg ja koht:  
30.01.2016 Valgamaa, Otepää vald, Tehvandi Spordikeskus
 
Eelülesandmine:
Viru maleva sisene eelülesandmise tähtaeg 07JAN16  viru.korrapidajakaitseliit.ee


Malevad/üksused esitavad võistlust korraldava ülema nimele eelülesandmislehe (lisa 1), kus peab olema ära näidatud toitlustamise vajadus ning saabuvate inimeste ees-ja perekonnanimed ja sünniaastad hiljemalt 18.01.2016 kell 17.00 e-posti teel valgakaitseliit.ee.
 
Võistlustele saabudes esitab võistkonna esindaja võistluste sekretariaati nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehe (lisa 2).
 
Eelülesandmiseta võistkondi võistlustele ei lubata.
 
Võistlusklassid:
 
Noormehed H12        (sündinud 2004 ja hiljem)
Noormehed H18        (sündinud 1997 – 2003)
Neiud D12                  (sündinud 2004 ja hiljem)
Neiud D18                  (sündinud 1997 – 2003)
Mehed H18+              (sündinud 1982 – 1996)
Naised D18+              (sündinud 1982 – 1996)
Meesveteranid H35    (sündinud 1972 – 1981)
Naisveteranid D35                 (sündinud 1972 – 1981)
Meesveteranid H45    (sündinud 1962 – 1971)
Naisveteranid D45+   (sündinud 1971 ja varem)
Meesveteranid H50+  (sündinud 1966 ja varem)
                                              
Võistlusjärjestus ja distantsid:
Neiud 1 km (D12)
Neiud 3 km (D18)
Naisveteranid 3 km (D35)
Noormehed 3 km (H12)
Meesveteranid 3 km (H50+)
Naisveteranid 3 km (D45+)
Naised 5 km (D18+)                                                    
Meesveteranid 5 km (H35)
Meesveteranid 5 km (H45)
Noormehed 5 km (H18)
Mehed 10 km (H18+)
Lume puudusel toimub suusatamise asemel krossijooks, millest Kaitseliidu Valgamaa malev teavitab hiljemalt 27.01.2016. a e-posti teel kõiki Kaitseliidu malevaid.
Sõltuvalt ilma- ja rajaoludest on kohtunikel õigus võistlusdistantse muuta.
 
 
Suusatamise tehnika:
Vabatehnika eraldistardist (võimalik sõita ka klassikatehnikas).
 
Võistluste ajakava:                                                                                                                          
09.30 – 10.20 võistkondade saabumine ja võistlejate registreerimine
09.30 – 10.40 tutvumine rajaga
10.20 – 10.35 võistkondade esindajate nõupidamine
10.40 – 10.50 võistluste avamine
11.00 võistluste algus
15.20 võistluste lõpetamine
15.30 – 16.00 autasustamine
16.00 võistkondade lahkumine
 
Võistlustingimused:
Võistlused on individuaal – võistkondlikud.
Igast malevast võib ühes võistlusklassis osaleda kuni 5 inimest.
Võistkondlikusse arvestusse lähevad malevate iga võistlusklassi kolme parima võistleja
tulemused.
Varustus ja riietus on sportlik.
Võistelda saavad Kaitseliidu ja eriorganisatsioonide liikmed.
Igast malevast peab olema võistkonna esindaja.
Võistkondadel esitada mandaatkomisjonile täpsustatud registreerimisleht võistlejate nimedega
ja arsti viisaga/omal vastutusel vahetult enne võistluste algust. Esmaabi on tagatud kohapeal
korraldajate poolt.
 
Võistkonna, kes lahkub võistlustelt enne autasustamist ilma läbiviijaga kooskõlastamata,
tulemus kuulub tühistamisele.
 
Protestid:
Kõik protestid esitatakse vahetult peale võistlusalade lõppu.
Protestikomisjoni kuuluvad võistluste peakorraldaja ja peakohtunik ning esindajate nõupidamisel loositud 3 maleva esindajad.
 
Tulemuste arvestus:
Paremusjärjestus selgitatakse võistlusdistantsi läbimiseks kulunud aja alusel.
Punktid jagunevad vastavalt punktitabelile (lisa 3).
Võistkondlik paremusjärjestus võistlusklasside arvestuses selgitatakse võistkonna liikmete
individuaalsete kohapunktide summeerimisega (kolm paremat tulemust).
Malevate vaheline paremusjärjestus selgitatakse iga maleva poolt võistlusklassides saadud
kohapunktide summeerimisega
 
Autasustamine:
Iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse medali ja diplomiga.
Iga võistlusklassi parimat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, teise ja kolmanda
koha võistkonda diplomiga.
Võistluste üldarvestuses autasustatakse kolme parimat malevat karikaga ning parimat malevat lisaks ajaloolise rändkarikaga.
 
Lisainfo:
Osalevatel malevatel on võimalik kasutada suuskade ettevalmistusruume hooldemajade kompleksis hinnaga üks ruum 20 € päev. Soovi korral võtta eelnevalt ühendust Tehvandi Spordikeskuse administraatoriga. Kontaktid:  +372 766 9500; +372 518 0778; E-post: administraatortehvandi.ee
Suusalaentus: FanSport asub Karupesa hotellis. http://fansport.ee/
 
+372 5077537, +372 5077540 infofansport.ee
 
 
NB! Suuskade ettevalmistusruume ja varustuse laenutust kasutanud malevad tasuvad teenuste eest ise.
Asukoht: http://www.tehvandi.ee/index.php?PID=pages&Menu=7&Lang=est&ver=1
Autode parkimine: Tehvandi staadioni suurparklas Karupesa hotelli vastas.
Võistluste sekretariaat: Tehvandi staadioni hoones III korrusel
NB! Meeste ja naiste põhiklassis (H18+ ja D18+) on osaleja isikliku soovi alusel võimalik võistelda ka füüsiliselt vanematel isikutel, kui käesoleva juhendi alapunktis „Võistlusklassid“ lubatud. Palun see fikseerida eelülesandmis- ja ülesandmislehtedel märkuste lahtris.

Lisa 2
Kaitseliidu meistrivõistlused  murdmaa- suusatamises 2016 juhendi juurde
Kaitseliidu 2015 murdmaasuusatamise meistrivõistluste punktitabel
Tulemuste arvestus: Punkte saavad igas võistlusklassis kõik lõpetajad, alates 40 kohast ja alla poole 1p.

KOHT PUNKTID
I koht 60
II koht 54
III koht 48
4. koht 43
5. koht 40
6. koht 38
7. koht 36
8. koht 34
9. koht 32
10. koht 31
11. koht 30
12. koht 29
13. koht 28
14. koht 27
15. koht 26
16. koht 25
17. koht 24
18. koht 23
19. koht 22
20. koht 21
21. koht 20
22. koht 19
23. koht 18
24. koht 17
25. koht 16
26. koht 15
27. koht 14
28. koht 13
29. koht 12
30. koht 11
       31. koht 10
       32. koht 9
       33. koht 8  
       34. koht 7  
       35. koht 6
       36. koht 5
       37. koht 4
       38. koht 3
       39. koht 2
       40. koht 1
41.koht 1
42.koht 1