Teksti suurus:
A A A

KAITSELIIDU 2016. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES

14.03.2016

9.04.2016 toimuvad Võrumaal Kaitseliidu 2016.a meistrivõistlused sõjalises kolmevõistlustluses (laskmine, granaadivise ja jooksukross).

9.04.2016 toimuvad Võrumaal Kaitseliidu 2016.a meistrivõistlused sõjalises kolmevõistlustluses (laskmine, granaadivise ja jooksukross). Laskmine ning granaadivise toimub Võrumaal Tsiatsungõlmaa harjutusväljal ja jooksukross Põlva linna lähiümbruses.
Võistlusklassid:
Mehed    H18    (sündinud 1986 ja hiljem, kuid reaalselt täisealine)
                          H40+  (sündinud 1966 - 1975)
                          H50+ ( sündinud 1965 ja varem)
Naised    D18    (sündinud 1986 ja hiljem, kuid reaalselt täisealine)
                          D40+  (sündinud 1971 - 1975)
                          D45+ (sündinud 1970 ja varem)
Tuginedes sellele, palun anda oma osalemisoovist ja Viru Maleva esindamisest antud võistlusel mulle teada hiljemalt 26.märtsiks aadressil sven.hobemagikaitseliit.ee. Registreerumiseks peab saatma järgmised andmed: Võistlusklass, ees-ja perekonnanimi.
Malev tagab toitlustuse eest tasumise, ühise traspordi võistlustele ja relva.
Nõusolekul osalemiseks, palun kindlasti lugeda läbi võistluste juhend.
 
Sven Hõbemägi
Viru Malev
spordipealik
 
VÕISTLUSTE JUHEND
Eesmärk:
 • populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlaste hulgas.
 • selgitada välja Kaitseliidu 2016. aasta meistrid sõjalises kolmevõistluses.
Aeg ja koht:
 • võistlused viiakse läbi 09.04.2016 Võrumaal Tsiatsungõlmaa 300m lasketiirus ning jooksukross Põlvamaal Põlva linna lähiümbruses.
Võistluste korraldaja:
 • Kaitseliidu Põlva malev
Eelülesandmine:
 • võistkondade eelülesandmine toimub hiljemalt28.03.2016 kella 17.00ks e-posti aadressil jaanus.paekivikaitseliit.ee Eelülesandmislehel peab olema ära näidatud võistkonna suurus võistlusklasside kaupa, toitlustamise vajadus ning saabuvate inimeste üldarv.
 • võistlusele saabudes esitavad võistkonnad nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehed võistluse korraldajale.
 • eelülesandmisega hilinenud võistkondi võistlustele ei lubata.
Osavõtjad ja võistlustingimused:
 • Mehed    H18    (sündinud 1986 ja hiljem, kuid reaalselt täisealine)
                            H40+  (sündinud 1966 - 1975)
                            H50+ ( sündinud 1965 ja varem)
  Naised    D18    (sündinud 1986 ja hiljem, kuid reaalselt täisealine)
                            D40+  (sündinud 1971 - 1975)

                            D45+ (sündinud 1970 ja varem)
                                                
 • võistlustest võtavad osa Kaitseliidu malevad kuni 4-liikmeliste võistkondadega ühe võistlusklassi kohta (seega maksimaalselt 24 võistlejat maleva kohta);
 • võistlused on individuaal-võistkondlikud. Võistkondlikku arvestusse lähevad võistlusklassi kolme parema võistleja tulemused.
   
Võistluste ajakava:
09.30 – 10.00    võistkondade saabumine ja mandaat 
10.15 – 10.30   võistkondade esindajate nõupidamine
10.40                võistluste avamine
11.00                laskmiste algus Tsiatsungõlmaa lasketiirus (mehed)
11.00               Granaadiviskevõistlus (naised)
16.00                 jooksukross Põlva linnas
17.00                autasustamine
Võistlusalad
Laskmine:
 • võistlustel lastakse 200 m distantsilt lamades (rihma võib kasutada, padrunisalv ei tohi maha toetuda, laskmiste spetsiaalvarustuse kasutamine keelatud (va arvatud vaatlusvahendid),sihtmärk 300m püssi märkleht ISSF standard.
 • Relvade päästemehhanism ja sihtimisseadmed peavad vastama tootjapoolsele standardile. Võistlejad kelle relvad on modifitseeritud kõrvaldatakse avastamisel võistlustelt.
 • automaat Galil või AK-4, 2 salve;
 • lastakse suvises välivormis;
 • võistluskohas ei varustata võistlejaid relvade, laskemoona, alusmati ega pikksilmadega; (kasutatakse elektroonilist sihtmärgi süsteemi)
 • harjutused:
 • 10 lasku lamades aega 5 min. Võistlejate relvad kontrollitakse ja salved laetakse ootealal (korraldajate poolt määratud kohas). Saades korralduse minna tulejoonele on ettevalmistuseksaega 2 minut. Käsklused „Lamades laskeasend võtt“, „Katta kuulmine“, „Salv kinnita“, „Relv lae“ ja peale käsklust „TULD“ hakkab lugema aeg 5 min. 4,5 min möödumisel teatab kohtunik „ AEGA 30 SEKUNDIT“; Seejärel loetakse silmad kokku ja kleebitakse tabamused;
 • 10 lasku lamades – ettevalmistusaeg ja kahe seeria vahe (puhkepaus 5 minutit), võistluslaskudeks aega 1 minut. Kahe seeria vahel on relv ja laetud salv tulejoonel. Käsklused „Lamades laskeasend võtt“, „Katta kuulmine“, „Salv kinnita“, „Relv lae“ ja peale käsklust „TULD“ hakkab lugema aeg 1 min. Seejärel loetakse silmad kokku ja märgitakse tabelisse.
  Kui võistluslehes on rohkem kui 10 tabamust arvestatakse maha parim tabamus.
   
Granaadivise:
 • granaati visatakse täpsuse ja kauguse peale;
 • visatakse järjekorras täpsus ja seejärel kaugus;
 • granaadiks on treening käsigranaat Arsenal (sile);
 • täpsust visatakse maa peale laotatud erinevatel distantsidel asuvatesse märgistusringidesse. Iga ring koosneb 2 – ja 4 – meetrise läbimõõduga tsoonist. Märgistatud ringid asuvad meestel viskejoonest 20, 25, 30 ja 35 meetri kaugusel ning naistel, nais- ja meesveteranidel asuvad viskejoonest 15, 20, 25 ja 30 meetri kaugusel. Igasse ringi tuleb visata 4 granaati. Alustatakse viskejoonele lähimast ringist. Valesse ringi visatud granaat ei anna punkte. Loetakse maandumise, mitte veeremise kohta;
 • täpsusviseteks on kokku 16 granaati;
 • kaugviseteks on 3 granaati. Arvesse läheb kõige pikem vise;
 • granaadiviseteks on kokku aega 6 minutit, täpsusviseteks 3 minutit ja kaugviseteks 2 minutit. Ettevalmistusaeg kaugviskeks on 1 minut;
 • granaadid toob tagasi viskejoonele järgmine viskaja;
 • granaadivise sooritatakse suvises välivormis ja automaadiga vabas käes v.a naised, kes viskavad ilma automaadita;
 • täpsusviske tabamusi hinnatakse järgnevalt;
 • ringi sisemine tsoon – 7 punkti; välimine tsoon – 3 punkti
 • ringi sisemine tsoon – 8 punkti; välimine tsoon – 4 punkti
 • ringi sisemine tsoon – 9 punkti; välimine tsoon – 5 punkti
 • ringi sisemine tsoon – 10 punkti; välimine tsoon – 6 punkti
Kaugviskeid hinnatakse ümardades täismeetrini:
Näiteks: tulemus 53,35 m – 53 punkti
                    tulemus 53,5 m – 54 punkti
 
Jooksukross:
 • meesteklassi H18 võistlejate jooksudistantsi pikkus on 6000m, naised, nais- ja meesveteranide jooksudistantsi pikkus on 3000m;
 • võisteldakse spordiriietuses;
 • jooksu alustatakse ühisstardiga võistlusdistantside kaupa.
Võitjate selgitamine:
 • individuaalne paremusjärjestus selgitatakse võistlusaladelt kogutud punktide summeerimise teel. Võitjaks osutub võistleja, kes kogub kõige rohkem punkte. Individuaalselt võrdsete punktide korral osutub võitjaks võistleja, kellel on laskmises paremad tulemused.
 • võistkondlikku arvestusse lähevad iga võistkonna kolme parema võistleja poolt kogutud punktid. Võistkondlikult võrdsete punktisummade korral määrab lõpliku paremusjärjestuse üksikaladelt saadud paremate kohtade arv.
Autasustamine:
 • individuaalselt kõigi võistlusklasside kolme paremat võistlejat autasustatakse diplomi ja medaliga;
 • kolme paremat võistkonda autasustatakse karikate ja diplomitega.
 • rändkarikaga autasustatakse parimat Kaitseliidu malevat.
Üldiselt:
 • laskmine ning granaadivise toimub Võrumaal Tsiatsungõlmaa harjutusväljal ja jooksukross Põlva linna lähiümbruses.
 • transpordi võistluspaika ja tagasi korraldab iga malev ja asutus iseseisvalt;
 • järgmise aasta võistluste korraldaja loositakse võistluste lõputseremoonia käigus;
 • võistlust läbiviiv malev on järgmised neli aastat selle võistluse korraldamisest vaba.
 • kõik protestid esitatakse vahetult peale võistlusalade lõppu protestikomisjonile. Protestikomisjoni kuuluvad peakorraldaja (kohaliku maleva pealik), võistluste peakohtunik, võistlusalade vanemkohtunikud ja võistluste mandaadis loosiga valitud kolme võistkonna esindajad.
 • Rändkarika tagastab eelmise aasta võitja malev hiljemalt võistluste avamise ajaks korraldajatele
 • enne võistluse lõpetamist mõjuva põhjuseta ja korraldajat informeerimata lahkunud võistkonna tulemused tühistatakse.