kaitseliit.ee või telefonil 7179649 kuni 18.04.14. Registreerujal öelda oma nimi ja kontakt telefoni number, võstlusklass (D, H)) ning toitlustamise vajadus.  " />
Teksti suurus:
A A A

KAITSELIIDU 2014. AASTA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES

14.04.2014
26 APRILLIL VIIAKSE LÄBI KAITSELIIDU 2014. AASTA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES

Eesmärk on populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseväelaste ja kaitseliitlaste hulgas ning selgitada välja Kaitseliidu 2014. aasta meistrid sõjalises kolmevõistluses.

Viru malevlaste eelregistreerimine  võistlusteks maleva  korrapidaja elektron posti aadressile:  viru_korrapkaitseliit.ee või telefonil 7179649 kuni 18.04.14. Registreerujal öelda oma nimi ja kontakt telefoni number, võstlusklass (D, H)) ning toitlustamise vajadus.
 
KAITSELIIDU 2014. AASTA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES

JUHEND

Eesmärk:
populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseväelaste ja kaitseliitlaste hulgas.
selgitada välja Kaitseliidu 2014. aasta meistrid sõjalises kolmevõistluses.

Aeg ja koht:

•võistlused viiakse läbi 26.04.2014 Valgamaal Metsniku lasketiirus ning jooksukross Tõrva Gümnaasiumi jooksurajal, Tõrva linn Puiestee 1.

Võistluste korraldaja:

•Kaitseliidu Valgamaa malev

Eelülesandmine:

•võistkondade eelülesandmine toimub hiljemalt 19.04.2014 e-posti aadressil valgakaitseliit.ee

Eelülesandmislehel peab olema ära näidatud võistkonna suurus võistlusklasside kaupa, toitlustamise vajadus ning saabuvate inimeste üldarv.

•võistlusele saabudes esitavad võistkonnad nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehed võistluse korraldajale.

•eelülesandmisega hilinenud võistkondi võistlustele ei lubata.

Osavõtjad ja võistlustingimused:

•võistlusklassid

Mehed H18

Naised D18

Meesveteranid H40

Naisveteranid D40

NB! Võistlusklassidesse jagamine sünniaasta alusel.

•võistlustest võtavad osa Kaitseliidu malevad ja väeosad/asutused kuni 4- liikmeliste võistkondadega;

•võistlused on individuaal-võistkondlikud. Võistkondlikku arvestusse lähevad võistlusklassi kolme parema võistleja tulemused.

Võistluste ajakava:

10.00 – 10.45 võistkondade saabumine, võistlejate registreerimine ja proovilasud Valgamaa maleva Metsniku lasketiirus
10.45 – 11.00 võistkondade esindajate nõupidamine
11.00 – 11.15 võistluste avamine
11.15 laskmiste algus Metsniku lasketiir

Granaadiviskevõistlus

15.30 jooksukross Tõrva Gümnaasium

17.00 – 18.00 autasustamine

Võistlusalad

Laskmine:

•võistlustel lastakse 200 m distantsilt lamades (rihma võib kasutada, padrunisalv ei tohi maha toetuda, laskmiste spetsiaalvarustuse kasutamine keelatud (va arvatud vaatlusvahendid), sihtmärk 300m püssi märkleht ISSF standard;

•automaat Galil või AK-4, 2 salve;

•proovilasud 3 lasku lamades aega 3 min (proovilasud lastakse enne võistluslaskmiste algust ja ei ole kohustuslikud);

•lastakse suvises välivormis;

•võistluskohas ei varustata võistlejaid relvade, laskemoona, alusmati ega pikksilmadega;

•harjutused:

1. 10 lasku lamades aega 5 min. Võistlejate relvad kontrollitakse ja salved laetakse ootealal (korraldajate poolt määratud kohas). Saades korralduse minna tulejoonele on ettevalmistuseks aega 2 minut. Käsklused „Lamades laskeasend võtt“, „Katta
kuulmine“, „Salv kinnita“, „Relv lae“ ja peale käsklust „TULD“ hakkab lugema aeg 5 min. 4,5 min möödumisel teatab kohtunik „ AEGA 30 SEKUNDIT“; Seejärel loetakse silmad kokku ja kleebitakse tabamused;

2. 10 lasku lamades – ettevalmistusaeg ja kahe seeria vahe (puhkepaus 5 minutit), võistluslaskudeks aega 1 minut. Kahe seeria vahel on relv ja laetud salv tulejoonel.
Käsklused „Lamades laskeasend võtt“, „Katta kuulmine“, „Salv kinnita“, „Relv lae“ ja peale käsklust „TULD“ hakkab lugema aeg 1 min. Seejärel loetakse silmad kokku ja märgitakse tabelisse.

Kui võistluslehes on rohkem kui 10 tabamust arvestatakse maha parim tabamus.

Granaadivise:

•granaati visatakse täpsuse ja kauguse peale;

•granaadiks on treening käsigranaat Arsenal (sile);

•täpsust visatakse maa peale laotatud erinevatel distantsidel asuvatesse märgistusringidesse. Iga ring koosneb 2 – ja 4 – meetrise läbimõõduga tsoonist.

Märgistatud ringid asuvad meestel viskejoonest 20, 25, 30 ja 35 meetri kaugusel ning naistel, nais- ja meesveteranidel asuvad viskejoonest 15, 20, 25 ja 30 meetri kaugusel. Igasse ringi tuleb visata 4 granaati. Alustatakse viskejoonele lähimast
ringist. Valesse ringi visatud granaat ei anna punkte. Loetakse maandumise, mitte veeremise kohta;

•täpsusviseteks on kokku 16 granaati;

•kaugviseteks on 3 granaati. Arvesse läheb kõige pikem vise;

•granaadiviseteks on kokku aega 6 minutit, täpsusviseteks 3 minutit ja kaugviseteks 2 minutit.

Ettevalmistusaeg kaugviskeks on 1 minut;

•granaadid toob tagasi viskejoonele järgmine viskaja;

•granaadivise sooritatakse suvises välivormis ja automaadiga vabas käes;

•täpsusviske tabamusi hinnatakse järgnevalt;

1. ringi sisemine tsoon – 7 punkti; välimine tsoon – 3 punkti

2. ringi sisemine tsoon – 8 punkti; välimine tsoon – 4 punkti

3. ringi sisemine tsoon – 9 punkti; välimine tsoon – 5 punkti

4. ringi sisemine tsoon – 10 punkti; välimine tsoon – 6 punkti

Kaugviskeid hinnatakse ümardades täismeetrini:

Näiteks: tulemus 53,35 m – 53 punkti

tulemus 53,5 m – 54 punkti

Jooksukross:

•meesteklassi võistlejate jooksudistantsi pikkus on 6000m, naised, nais- ja meesveteranide jooksudistantsi pikkus on 3000m;

•võisteldakse spordiriietuses;

•jooksu alustatakse ühisstardiga.

Võitjate selgitamine:

•individuaalne paremusjärjestus selgitatakse võistlusaladelt kogutud punktide summeerimise teel. Võitjaks osutub võistleja, kes kogub kõige rohkem punkte.
Individuaalselt võrdsete punktide korral osutub võitjaks võistleja, kellel on laskmises paremad tulemused.

•võistkondlikku arvestusse lähevad iga võistkonna kolme parema võistleja poolt kogutud punktid. Võistkondlikult võrdsete punktisummade korral määrab lõpliku paremusjärjestuse üksikaladelt saadud paremate kohtade arv.

Autasustamine:

•individuaalselt kõigi võistlusklasside kolme paremat võistlejat autasustatakse diplomi ja meenega;

•kolme paremat võistkonda autasustatakse karikate ja diplomitega.

•rändkarikaga autasustatakse parimat Kaitseliidu võistkonda.

Üldiselt:

•laskmine ning granaadivise toimub KL Valgamaa maleva Metsniku harjutusväljal ja jooksukross Tõrva Gümnaasiumi jooksurajal, Tõrva linn Puiestee 1;

•transpordi võistluspaika ja tagasi korraldab iga malev ja asutus iseseisvalt;

•järgmise aasta võistluste korraldaja loositakse Kaitseliidu kõigi malevate vahel;

•võistlust läbiviiv malev on järgmised neli aastat selle võistluse korraldamisest vaba.

•kõik protestid esitatakse vahetult peale võistlusalade lõppu protestikomisjonile.

Protestikomisjoni kuuluvad peakorraldaja (kohaliku maleva pealik), võistluste peakohtunik, võistlusalade vanemkohtunikud ja võistluste mandaadis loosiga valitud kolme võistkonna esindajad.

•Rändkarika tagastab eelmise aasta võitja malev hiljemalt võistluste avamise ajaks korraldajatele

•enne võistluse lõpetamist mõjuva põhjuseta ja korraldajat informeerimata lahkunud võistkonna tulemused tühistatakse.

Koostas:

Tõnis Org

major

Valgamaa maleva pealik

Näidis

 Ü L E S A N D M I S L E H T

 
jrk nr auaste nimi  võistlusklass/
sünniaasta
meditsiini viisa/
isiku kinnitus
OT allkiri
1 kapral Ants Karu H18/ 1998 olen terve  
2 proua Anne Anne D40/ 1970 olen terve