Teksti suurus:
A A A

Jõustruktuuride 2015 aasta triatloni auhinnavõistlus

14.05.2015
Lääne Politsei Spordiselts kutsub osalema Jõustruktuuride 2015 aasta triatloni auhinnavõistlusel
 Võistlus toimub 23.juulil Väinjärvel Väinjärve küla Koeru vald Järvamaa.
 

 
Jõustruktuuride 2015. aasta triatloni auhinnavõistluse
juhend
 
 
I. Eesmärk ja ülesanded
 • < > triatloni Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Kaitseministeeriumi haldusalas olevates asutustes  ning Maksu- ja Tolliametis;selgitada välja 2015 aasta parimad triatlonis Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Kaitseministeeriumi haldusalas olevates asutustesning Maksu- ja Tolliametis;
   
  II. Aeg ja koht
  Võistlus toimub 23.07.2015 Väinjärvel, Väinjärve küla Koeru vald Järvamaa
   
  10.15–10.40                     registreerimine ja mandaat
  10.45                                võistluse avamine
  11.00                                võistluse algus
   
  III. Osavõtjad
  Politsei triatloni meistrivõistlusel on õigus osaleda politseiasutustes täis- ja osalise tööajaga töötavail teenistujail, abipolitseinikel, Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži teenistujail ja kadettidel ning pensionile läinud politsei- ja piirivalveametnikel ja teenistujatel.
   
  IV. Eelülesandmine
  Nimeline  eelregistreerimine teha e-maili teel mati.seirepolitsei.ee hiljemalt 16.07.2015  ning palume märkida võistleja sünniaasta ning vanuseklass.
   Viru maleva sisene eelregistreerimine  Aivar Laanemägi e-maili teel aivar.laanemagikaitseliit.ee hiljemalt 16 juuni 2015.
  V. Võistlustingimused
  1.   Võistlused on individuaalsed ja võistkondlikud.
  2.   Vanuseklassi paigutades arvestatakse isiku sünniaastat.
  3.   Individuaalvõistluse vanuseklassid:
  N I (1975 ja vanemad)
  N II (1976 ja nooremad)
   
  M I (1975 ja vanemad)
  M II (1976 ja nooremad)
   
   
  4. Võistkondlik võistlus
  Võistkonnas on kolm liiget, neist vähemalt üks naine.  Iga võistleja osaleb ainult ühel alal:    üks ujub, teine sõidab rattaga, kolmas jookseb.
   
  Individuaalvõistleja ei saa osaleda  võistkondlikus võistluses.
  5. Distantsid:
  Ujumine – 250 m
  Jalgrattasõit – 15 km
  Jooks – 2,8 km
   
  Ujumine toimub Väinjärves, jalgrattasõit ühel 15 km ringil, millest osa on kruusateed, jooks Väinjärve läheduses ca 1,4 km ringil.
  Jalgrattasõidul kiivri kandmine on kohustuslik.
  Jalgrattadistantsil tuulessõit on lubatud.
   
  Võistluse korraldajad ei garanteeri rajal varukumme ega tehnilist abi.
  Juhendis määramata küsimused lahendab peakohtunik.
   
  Läbiarutamisele tulevad kirjalikult esitatud protestid, mis esitatakse peakohtunikule 30 minuti
  jooksul pärast distantsi lõppemist. Protesti arutamiseks moodustatakse vähemalt
  kaheliikmeline apellatsioonikomisjon, kuhu kuuluvad võistluste korraldaja/esindaja ning
  võistluste kohtunik/peakohtunik. Apellatsioonikomisjoni otsus on lõplik.
   
  VI. Autasustamine
  Iga vanuseklassi kolme paremat sportlast autasustatakse medali ja diplomiga. Võistkondlikus võistluses autasustatakse esimesele kohale tulnud võistkonda karika ja diplomiga ning igat liiget medali ja diplomiga. Teisele ja kolmandale kohale tulnud võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
   
  VII. Majandamine
  Võistluste korraldamise kulud kannab Lääne Politsei Spordiselts, võistlustel osalemise kulud kannab lähetav politseiasutus.
   
  VIII. Informatsioon
  Teavet võistluste kohta saab Mati Seire´lt mati.seirepolitsei.ee 517 8589