Teksti suurus:
A A A

Gustav Lokotari mälestusvõistlus

Kestvus: 03.10.2018 - 23.10.2018
Võistlus toimub 27. oktoobril 2018.a. Sakala maleva Väluste lasketiirus.
Gustav Lokotari mälestusvõistlus
 lahingrelvadest laskmises 
JUHEND
 
 
I    EESMÄRK
 
Aktiviseerida laskealast tegevust Kaitseliidu  malevates ja elavdada omavahelisi sidemeid. 
Stimuleerida laskemeisterlikkuse arendamist täpsuslaskurite ja snaiprite ettevalmistamiseks.
Austada 12 kordse maailmameistrivõistluste kuldmedaliomaniku Gustav Lokotar`i mälestust ja tähistada 119 sünniaastapäeva  (12.10.1899-12.10.1969 )
 
II    VÕISTLUSE JUHTIMINE
 
Võistluse viib läbi Viru Malev käesoleva juhendi ja KL klassinormide täitmise juhendi alusel.
 
III    AEG JA KOHT
 
Võistlus toimub 27. oktoobril 2018.a. Sakala maleva Väluste lasketiirus.
 
IV    OSAVÕTJAD
 
Osalema on kutsutud Kaitseliidu malevate neljaliikmeline esindusvõistkond, kellest kolm lasevad lahtise sihikuga AK-4, AG-3 või M-14 ja üks laseb vintpüssi SKY.
Viru Malevat esindab esindusvõistkond, malevkondade, üksikkompaniide, NKK ja staabi võistkonnad osalevad malevasiseses arvestuses. Individuaalarvestus on ühine.
 
V    REGISTREERIMINE
 
Nimeline eelülesandmine esitada Viru maleva staapi 22. oktoobril 2018 kella 16.00 -ks.
Täpsustatud ülesandmine, mis on kinnitatud maleva pealiku poolt koos OE instruktaazi läbimist kinnitavate allkirjadega esitada võistluspäeval mandaati.
 
VI   AJAKAVA
 
            Mandaat Välustes       10.00 – 10.30
            Rivistus ja avamine    10.30
Võistluse algus            11.00   
Võistluse lõpp üks tund peale  harjutuse lõppu.
 
VIII   PROGRAMM
 
Laskmine lahingrelvadest  AK- 4, AG-3, M-14, SKY   30 lasku käelt lamades asendist 300 m distantsil 300 m sportmärklehte  ringidega.
Lamades käelt  piiramata arv proovilaske, aega 10 minutit.
Lamades 30 võistluslasu laskmiseks aega 30 minutit.
 
 
IX   TULEMUSTE ARVESTAMINE
 
Iga võistleja poolt saavutatud silmade summa annab kokku võistkonna tulemuse. Individuaalse võrdsuse korral on määrav viimase seeria, eelviimase seeria jne. tulemus. Võrdsuse säilides määrab paremuse 10, 9 jne arv harjutuses.
 
X    AUTASUSTAMINE
 
 Harjutuse  individuaalselt kolme parimat tulemust autasustatakse diplomi ja medaliga . SKY arvestus on eraldi . Parimat võistkonda autasustatakse rändauhinna ja diplomiga, II ja III koha saavutanud võistkondi diplomitega.
 
XI    MAJANDAMINE
 
Lähetav organisatsioon kannab kõik kulud ja kindlustab varustuse, relvade ja laskemoonaga.
Lõunasöögiks korraldajatelt sõdurisupp.
 
XII   PROTESTID
 
Protestid esitada 30 minuti jooksul peale harjutuse lõppu KIRJALIKULT võistluse züriile. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab maleva pealik (või tema poolt määratud isik) ja zürii kohapeal.
 
 
 
 
 
Koostas:
Peeter Pops
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lp Viktor Kalnitski
Kolonelleitnant 
Viru  Malev pealik                                                                  
                                                                                                            .... . oktoober 2018
 
 
 
 
Gustav Lokotar`i mälestusvõistlus lahingrelvadest laskmises
 
 
 
Ü L E S A N D M I S L E H T
 
Käesolevaga edastame.......................................ülesandmislehe osalemaks 27.10.2018   Gustav Lokotar`i mälestusvõistlusel lahingrelvadest laskmises Sakala maleva Väluste  lasketiirus.
 
 
Jrknr
 
Auaste
 
     Nimi
Meditsiini-viisa / isiku kinnitus OE instruktaazi kinnitus Relv 
AK-4 / SKY
1.    
 
     
2.     
 
     
3.    
 
     
4.       
 
     
 
Võistkonna esindaja :