Teksti suurus:
A A A

Aastapäev Viru Malevas

28.11.2013
Kaitseliidu ja Viru Maleva 95. aastapäeva ning Naiskodukaitse taasloomise 16. aastapäeva tähistamine toimus 22. novembril Sõmeru vallavalitsuse hoones.

Pidulised saabusid Uhtna pasunakoori helide saatel peomajja. Šampusepokaalide kõlina ning malevapealiku kolonelleitnant Marek Laanisto ja Naiskodukaitse Viru Ringkonna esinaise Urve Rosenbergi õnnesoovide saatel kogunesid pidulised saali. Eesti trikoloori, Viru Maleva ja Naiskodukaitse Viru ringkonna lippudel all lauldud hümn avas piduliku aastapäevapeo. Oma avakõnes tuletas malevapealik meelde Esimese Maailmasõja lõpus kujunenud poliitilist olukorda, Eesti Vabariigi ning Vabadussõja algust ning Kaitseliidu üliolulist kohta noore riigi kujunemisel. Kaitseliidu esimese pealiku 1. päevakäsus nimetati Viru Maleva esimeseks pealikuks Nikolai Reek. 72 aastat hiljem valiti taasloodud Kaitseliidu Viru Maleva esimeseks pealikuks Ants Silm.
Viru Malev on toiminud pidevas arengus koos meie riigi ja Kaitseväega. Liikmeskond on pidevalt suurenenud ning omandanud kõik vajalikud oskused meile püstitatud ülesannete täitmiseks. Sellest annab tunnistust malevale järjest olulisemate kohustuste seadmine kaitseringkondade arengus, uue Kaitseliidu Kodukorra kinnitamine ning sõjaliselt väga tähtsa ülesandena liikmeskonna olulist suurendamist. Lähiülesannetena on jätkata naabermalevatega väliõppuse Põhjakonn läbiviimist, Admiral Pitka retke toimumise toetamist maleva vastutusalas ning Kodutütarde üleriigilise võistlusmängu organiseerimist. Kolonelleitnant Laanisto lubas teha kõik maleva sujuvaks ja paindlikuks juhtimiseks ning jätkusuutliku arengu kindlustamiseks. Kõigi ülesannete täitmisel on oluline abi maleva juhatuse ning komisjonide aktiivsel tegevusel. Malevapealik avaldas tänu neile ja malevkonna ning üksikkompaniide pealikele koos staabi koosseisuga.
Lõpetuseks edastas Viru Maleva pealik Järva Maleva kaitseliitlaste tervituse kamraadidele.
Järgmisena sõna saanud taasloodud Viru Maleva esimene pealik Ants Silm rääkis taasloomise esimestest päevadest ja kuudest, tolleaegsest poliitilisest õhustikust ja eestlaste seisukohtadest sellise organisatsiooni suhtes. Esimene kaitseliidu taasasutamise koosoleku protokoll kannab 16. jaanuari 1990 kuupäeva ning sätestab kokkutulnute otsust moodustada Rakveres Kaitseliit ja valida juhatuse liikmeteks Harry Nuut, Rein Karma, Ants Silm, Viktor Puusepp ja Tõnu Maamägi. Samuti otsustati liituda üleeestilise kaitseliidu moodustamise algatusgrupiga ning alustada tegevust kogu Virumaa territooriumil.
Malevapealiku abi leitnant Rain Sepping rääkis pidulistele taasloodud Viru Maleva elust läbi aastate. “Miks on meie ajalugu saanud osaks Kaitseliidu ajaloost ja vastupidi? Mis on meid ühendanud läbi aastate?“ Oma arutelus toimunu üle leidis Rain Sepping palju häid kogemusi ning mõndagi sellist , mil tundus tõsine vastuolu minu tõekspidamistega. Ometigi jäime me ka peale halba kogemust ikkagi organisatsiooni liikmeteks. Oluline on seega veel miski muu tegur ja see on ustavus. „See on iseloomu nurgakivi, mis rajatakse aastatega ning mida kujundavad meile eeskujuks olevad inimesed, sõbrad ja meie elukogemuste põhjal välja kujunenud veendumused. Hea on tõdeda vankumatut usku Eesti riigi kaitse võimalikkusesse ning sellele usule rajatud ustavust Kaitseliidule, mida ma näen enda ümber. Ja kui oleks vaja valida paar kaaslast luurele minekuks, siis oleks see lihtne ülesanne“ tõdes Rain Sepping. Tervitused tõid malevale nüüd Naiskodukaitse Viru Ringkonna esinaine Urve Rosenberg ja Kaitseliidu ülem , Viru Maleva kaitseliitlane brigaadikindral Meelis Kiili.
Järgnevalt pakkusid külakosti Sõmeru Põhikooli poisteansambel SPA ja solist Reno Marten Prose ning poiste näitetrupp etteastega “ Hea on ringi liikuda“ Lemme Mäe juhendamisel. Tugev aplaus saalis tunnistas piduliste tunnustust poiste toredale esinemisele.
Pidu jätkus tervitustega, kui kõnepulti astusid Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev, Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum, Suurtükiväe pataljoni ülem Kaarel Mäesalu ning Naiskodukaitse Alutaguse ringkonna esinaine Iive Rohtla.
Kaitseliidu ülem koos malevapealikuga andsid seejärel kätte Kaitseliidu medalid, aukirjad ning Teenetemärgid aktiivsetele kaitseliitlastele ning naiskodukaitsjatele.
Nüüd avanesid uksed kõrvalruumi, kus pidulisi ootas laud maitsvate suupistetega. Samal ajal saalis pani pillid hüüdma ansambel Musabox, kes tantsitas kõiki toreda ja eakohase tantsumuusikaga. Tantsupõrand ei jäänud ühegi loo ajal tühjaks ja pidu kestis kaugele üle südaöö.
Viru Malev on saanud aasta vanemaks, tugevamaks, targemaks ja ühtsemaks.

Hannes Reinomägi
Maleva teabepealik