Teksti suurus:
A A A

22 november toimuvad KL meistrivõistlused males

23.10.2014
Arvestades malevate vahelise võistluste seisu on olukord küllaltki intrigeeriv - teist kuni kuuendat kohta üldpunktitabelis lahutab kõigest 7 punkti - nii et male saab otsustavaks, kuidas need kohad lõpuks jagunevad.
 
Juhend: Kaitseliidu maleturniir 22. novembril 2014
I Eesmärk ja ülesanne
 
Selgitada Kaitseliidu 2014.a meistrid males, parimad võistkonnad ja propageerida maleharrastust kaitseliitlaste ja kaitseväelaste hulgas.
 
II Aeg ja koht
 
Maleturniir toimub 22.novembril 2014.a algusega 11:00-16:00 Kaitseliidu Tallinna Maleva õppekeskuses Nõmmel, Plangu 4.
 
III Osalejad
 
Võistlusel saavad osaleda kõikide Kaitseliidu malevate, Peastaabi, Kaitseväe Peastaabi,  Kaitseväe väeosade ja üksuste maletajad. Peetakse individuaalset ja võistkondlikku arvestust. Võistkonna moodustavad 2 meest ja 1 naine igast piirkonnast või  struktuuriüksusest. Võistkondade koosseisud fikseeritakse enne võistluse algust. Võistluse ajal võistkondade koosseisus muudatusi teha ei lubata.
 NB! Viru maleva eelregistreerimine hiljemalt 16 novembriks viru_korrapaitseliit.ee või korrapidaja telefonil 5129578.
Eelregistreerimine teostada hiljemalt 17. novembriks k.a  ylle.kukkkaitseliit.ee või telef. 7179805.
Teatada nimi, sünniaasta, struktuuriüksus. Täiendav info telef. 7179076
Võistluspäeval mandaat kell 10:00- 10:45 võistluspaigas.
 
IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Mängitakse kiirmalet 7 vooru šveitsi süsteemis mõtlemisajaga 15+15 minutit (vooru kestvus 30 minutit).
Kõik voorud mängitakse FIDE malereeglite järgi (http://www.maleliit.ee/varia/reeglid/).
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholz’i koefitsent (mängija vastaste punktide summa)
b) Median Buchholz (ilma tugevama ja nõrgema vastase tulemuseta)
c) Buchholz ilma ühe nõrgema vastaseta jne.
Parimad võistkonnad selgitatakse võistkonna liikmete (registreerimisel võistkonda arvatud liikmed - 2 meest ja 1 naine) poolt saadud punktide summaga.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi SwissPerfect.
 
 
 
V Ajakava
 
Laupäeval, 22. novembril 2014
 
Mandaat 10:00- 10:45
I voor 11:00-11:30
II voor 11:40-12:10
III voor 12:20-12:50
IV voor 13:00-13:30
V voor 13:40-14:10
VI voor 14:20-14:50
VII voor 15:00-15:30
 
Võistluste lõpetamine 15:45
 
VI Autasustamine
 
Võistkondlik arvestus
I koht  - karikas+diplomid võistkonna liimetele
II koht - karikas+ diplomid võistkonna liimetele
III koht - karikas+ diplomid võistkonna liimetele
 
I koht  - karikas+diplomid võistkonna liimetele
II koht - diplomid võistkonna liimetele
III koht - diplomid võistkonna liimetele
 
Individuaalne  arvestus
Naised:
I koht  - medal+diplom
II koht - medal+diplom
III koht - medal+diplom
 
Mehed:
I koht  - medal+diplom
II koht - medal+diplom
III koht - medal+diplom
 
VII Üldist
 
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koos võistluse korraldajaga
 
Korraldaja:
Meelis Jukk
 
 
Peakohtunik
Rein Ruus